Archief Projecten

Projecten

De Belangenvereniging is actief betrokken bij verschillende projecten en werkgroepen. Langdurige projecten worden op deze pagina vermeld. Volgt u ook ons nieuws voor kleinere projecten en resultaten.

Werkgroepen

Voor de projecten werken wij regelmatig met een werkgroep waarin we diverse belanghebbenden (bewoners, ondernemers, experts) in/van Hooglanderveen samenbrengen. Op die manier proberen we ons dorp zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Rotonde 9 bij Vathorst Podium wordt een voorrangsplein

Een goede en veilige verkeersafwikkeling van Vathorst Podium

Werk in Uitvoering…

Het gebied Vathorst Podium wordt een gemengde woon- en werklocatie met 440 woningen. Na dat in oktober 2021 de werkzaamheden zijn gestart om het gebied bouwrijp te maken, zijn inmiddels de bouwwerkzaamheden in volle gang.

Met de komst van de nieuwe bewoners zal de hoeveelheid verkeer op de rondweg behoorlijk toenemen. Rotonde 9 is de toegangsweg tot Het Podium.

Om het verkeer nu en in de toekomst op een goede en veilige manier af te kunnen wikkelen is het noodzakelijk om rotonde 9 om te bouwen tot een voorrangsplein.

Kunstwerk De Slak en treurwilgen

Op Rotonde 9 staan 3 zeer kenmerkende elementen: 2 grote treurwilgen en kunstwerk De Slak.  De aanpassing aan de Rotonde 9 is zo gemaakt dat de treurwilgen behouden blijven. Ook kunstwerk De Slak, gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Theo van de Vathorst, is ingepast in het ontwerp. Het kunstwerk zal een paar meter worden verplaatst. Er worden bij de rotonde 10 bomen gekapt en er is ruimte gerealiseerd voor 8 nieuwe bomen.

Voortgang

Namens de belangenvereniging zal Hans Jonkers de voortgang nauwlettend in de gaten houden. We zullen met enige regelmaat via social media en onze website u op de hoogte houden.

Vooralsnog zal de start naar verwachting kort na de zomervakantie 2023 zijn.

Ontwerp

Het ontwerp van het voorrangsplein is hieronder downloaden door te klikken op de foto

Werk in Uitvoering…

Het kunstgrasveld is toe aan grootonderhoud en de huidige kunstgrasmat moet worden vervangen. Gelijktijdig met het uitvoeren van dit onderhoud wilt de gemeente graag op de kopse kant van het veld (de twee korte zijde) een hekwerk plaatsen (zgn. ballenvanger) van 4,00 met hoog, geluidsarm uitgevoerd. Op de lange zijde van het veld aan de weg kant wilt men graag een laag hekwerk plaatsen van 0,90 meter hoog, geluidsarm uitgevoerd. Met het plaatsen van het hekwerk willen de verkeersveiligheid vergroten en voorkomen dat een bal snel op de openbare weg terecht komt.

In overleg met de directe bewoners en de gemeente is besloten om de hoogte van het hekwerk te beperken tot 0,9 meter en dan alleen de zijden langs de weg . De werkzaamheden staan gepland voor medio april 2021. Begin december sturen we de direct omwonende een brief over de voorgenomen werkzaamheden en het plaatsen van het hekwerk.

Net voor de extreme koude periode werd het kunstgrasveld onderhanden genomen.

Kunstgrasveld Andries van Altenalaan

Vernieuwd grasveld en verbeteren veiligheid

In detail…

De veentunnel die onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan is inmiddels klaar.

Met de komst van de Veentunnel is de fietsroute van het centrum van Amersfoort naar Nijkerk en andersom een stuk korter en veiliger geworden, want fieters hoeven niet meer door het hele dorp.

Dit jaar (2022) komt er nog een officiële opening.

Hieronder staat het promofilmpje over de mooie tunnel in ons prachtige dorp.

Werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Realisatie Veentunnel

Tussen de Brenninkmeijerlaan en Willem Tomassenlaan  is de Veentunnel als onderdeel van de snelfietsroute tussen Amersfoort centrum en Nijkerk gerealiseerd.