Wat is Buurtbudget?

Als u een leuk idee heeft of als u een activiteit in uw straat, wijk of zelfs voor het hele dorp gaat organiseren kunt u wellicht financiële ondersteuning krijgen van het buurtbudget.

Uw aanvraag voor een wandelgroep, toneelvereniging, straatfeest, jaarlijkse fietstocht of motor rit, buurt BBQ, een evenement van uw vereniging etc. zien wij dan ook graag tegemoet. We zullen dan bekijken of uw aanvraag aan de criteria voldoet en laten u weten of, en zo ja hoeveel, de bijdrage van het Buurtbudget zal zijn.

Spelregels en criteria voor het aanvragen van Buurtbudget

 • Gericht op Hooglanderveen
 • Beschrijving van het project
 • Begroting waaruit blijkt dat buurtbudget aanvullend is
 • Draagvlak van de woonomgeving
 • Bewoners moeten in de realisatie zelf een actieve rol vervullen
 • Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente Amersfoort
 • Er mag geen commercieel belang zijn voor de aanvrager
 • Alle aanvragen met betrekking op de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook) moeten worden getoetst door de gemeente. Bovendien moet u bij dit soort aanvragen meestal aantonen dat uw idee draagvlak heeft in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.

Het Buurtbudget

De Belangenvereniging is ontstaan als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer; de Tweede Kamer heeft de annexatie van de gemeente Hoogland door Amersfoort op 1 januari 1974 goedgekeurd onder voorwaarde dat Amersfoort de dorpen Hoogland en Hooglanderveen ‘zelfbestuur’ moest geven. Hieruit zijn de Dorpsraden ( 1976-1984) ontstaan. De Dorpsraden zijn in 1985 opgevolgd door de Vereniging voor Dorpsbelangen Hoogland en de Belangenvereniging Hooglanderveen.

De werkgroep valt onder de vlag van de Belangenvereniging Hooglanderveen. De storting van de gemeente en de uitbetaling gebeurt door de penningmeester van de BVH. Deze verzorgt de verantwoording naar de gemeente. Tevens wordt de financiële verantwoording van het Buurtbudget ook voorgelegd aan de kascontrole van de BVH.

Onze bestuursleden

 • Harald Voortman

  Voorzitter

 • Erik de Ruiter

  Secretaris

 • Koen van de Grift

  Penningmeester

 • Astrid van de Heuvel

  Bestuurslid

Verantwoording buurtbudget Hooglanderveen 2016

Werkwijze verdeling buurtbudget
De initiatieven worden door de werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen beoordeeld en gebudgetteerd. Er wordt naar gestreefd om aan het begin van het jaar, half april, al zoveel mogelijk initiatieven binnen te hebben zodat duidelijk is hoe geprioriteerd en gebudgetteerd moet worden. Daarbij heeft de werkgroep al enige jaren ervaring zodat veel initiatieven al opgenomen kunnen worden. Deze worden toch wel aangevraagd. Zolang er budget is kan er aangevraagd worden. De financiële afhandeling wordt gedaan door de penningmeester van de Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH).

Doelstelling buurtbudget Hooglanderveen
Hooglanderveen is een bruisend dorp wat zich vooral kenmerkt door het actieve verenigingsleven. Wij, de werkgroep, vinden het dan ook zeer belangrijk dat dit verenigingsleven wordt gestimuleerd. Veel vereniging krijgen dan ook een bijdrage uit het budget voor de organisatie van een evenement. Doelstelling is altijd dat het een zetje in de rug is voor de organisatie en dat het evenement niet leunt op de bijdrage van het buurtbudget. Daarbij moet het evenement wel bedoeld zijn voor het gehele dorp. Voor een besloten verenigingsavond is het buurtbudget niet bedoeld. De laatste jaren worden ook veel evenementen georganiseerd door bewoners zonder dat hier een vereniging of stichting achter zit. Gewoon eigen initiatief “omdat het leuk is”. Zulke initiatieven kunnen zeker rekenen op een bijdrage, vooral omdat hier vaak geen clubkas of entreegeld mee gemoeid is. Mooie voorbeelden zijn de jaarlijkse motortourtocht en wielertocht. Hetzelfde kan gezegd worden voor de buurtbarbecue. Wij vinden het belangrijk dat deze in Hooglanderveen georganiseerd worden. Dit bevordert de sociale cohesie, je leert nieuwe buurtbewoners kennen en zorgt zo indirect weer voor de vele vrijwilligers die een druk verenigingsleven met zich mee brengt. De bijdrage vanuit het buurtbudget is 2,50 euro per persoon. Hiervoor kan dus nooit een barbecue georganiseerd worden maar soms wel het springkussen gefinancierd worden. In totaal hebben ongeveer 840 personen hiervan kunnen genieten. Dit is een stijging van 60 personen tov van 2015. Natuurlijk ondersteunen we ook materiële aanvragen, dit is immers blijvend en het is prettig te kunnen aanwijzen dat bepaalde zaken gerealiseerd zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat het hele dorp er gebruik van kan/mag maken en dat de stalling duidelijk is. Het is niet de bedoeling dat het hele budget “opgefeest/georganiseerd” wordt.

Communicatie
Hooglanderveen is een sociaal dorp en is het buurtbudget al jaren bekend in het dorp. De vele verenigingen weten inmiddels het buurtbudget te vinden. Tevens wordt makkelijk contact gezocht op bv het schoolplein bij de personen die bekend zijn met het buurtbudget. Mondeling wordt er dus veel reclame gemaakt en op het buurtbudget geattendeerd. In een dorp van 3500 inwoners is dat nog mogelijk. Verder plaatsen we meerdere informatie stukjes in de Hooglanderveense Informatie Krant (HIK) en op de dorpstv Glaset. Dit is gedurende het gehele jaar gebeurd om zowel verantwoording af te leggen en oproepen te doen. Met 40 gehonoreerde initiatieven is te stellen dat dit gelukt is.

Omdat we kiezen voor het honoreren van meerdere kleine initiatieven ipv één grote is het niet nodig hierover het dorp te raadplegen dmv een enquete / stemavond. Daarbij speelt het ook een rol dat het totaal budget € 12.300,- is en we dus niet over enorme bedragen hoeven te beschikken.

Verantwoording

Vrijwel alle initiatieven zijn per mail ingediend bij buurtbudget@bvhooglanderveen.nl . Alle leden krijgen deze aanvraag in hun mailbox. De verzender krijgt een automatische mail dat het initiatief is ontvangen en binnen drie weken antwoord wordt gegeven. De eerste maanden (maart, april, mei) is maandelijks vergaderd welke initiatieven gehonoreerd werden en met hoeveel. De penningmeester maakte daarna meestal meteen het bedrag over. Een voorstelling van de toneelvereniging gaat sowieso door. Daar is achteraf geen verantwoording voor nodig. Van andere initiatieven wordt vooraf een begroting gevraagd en/of achteraf een aankoopbon. Ook deze worden meestal per mail (gescand) opgestuurd. In de mailbox is zo een archief gemaakt.

Over initiatieven die later in het jaar zijn ingediend wordt via de mail besloten. Soms wordt ook nog persoonlijk contact gezocht door de leden onderling.

Buurtbudgetaanvragen
Onderstaande soorten initiatieven zijn gehonoreerd.

Materiaal € 4.397,58
Dorpsactiviteit € 5.408,15
Diversen € 150,00
Buurt BBQ € 2.100,00
€ 12.055,73

In totaal krijgt Hooglanderveen € 11.300,- buurtbudget, € 1.000,- organisatiekosten werkgroep buurtbudget.

Organisatiekosten werkgroep buurtbudget
Er is € 1.000,- beschikbaar gesteld voor organisatiekosten.

Deze kosten mogen ook gebruikt worden voor het buurtbudget en zijn in 2016 geheel toegevoegd aan het buurtbudget. De vergadering kosten (paar kopjes koffie) zijn voor rekening genomen van de Belangenvereniging.

Bijlage 1

Gehonoreerde initiatieven

Intiatief Naam aanvrager Rubriek Bedrag
1 Aanschaf rookmachine BC Turfstakkers Materiaal € 132,00
2 Bijdrage materiaalkosten Bridgeclub BC de Dissel Hooglanderveen Materiaal € 150,00
3 Kleintje carnaval De Keuters Dorpsactiviteit € 250,00
4 Bijdrage tennismuur Tennisvereniging Materiaal € 500,00
5 waterdichte parasol voor oa TV opname Glaset TV Materiaal € 349,00
6 Advertentie HIK tbv promotie HIK Dorpsactiviteit € 330,00
7 Materiaal tbv Karnavalsmis DirkJoost van Hamersveld Materiaal € 175,00
8 Kerstverlichting Hoiberg Veenpower Materiaal € 160,00
9 Bewonersactiviteiten (fietstocht) Veenhorst Diversen € 150,00
10 Kerstversiering Veenhorst Veenhorst Materiaal € 175,00
11 Animato kerstconcert Animato Dorpsactiviteit € 500,00
12 Dorpsdag Hooglanderveen Stichting dorpsdag Hooglanderveen Dorpsactiviteit € 1.500,00
13 Bijdrage schoolkrant Erik Peek Materiaal € 300,00
14 beachvolleybaltoernooi Volleybalvereniging Switch Dorpsactiviteit € 500,00
15 BBQ Reurhout/hiep BBQ Buurt BBQ € 120,00
16 Jaarlijkse open avond Vevoda Dorpsactiviteit € 250,00
17 Buurt BBQ Weteringsehooght Buurt BBQ € 212,50
18 Buurt bbq sterrebos Sterrenbos Buurt BBQ € 112,50
19 Motortourtocht Organisatie motortourtocht Buurt BBQ € 200,00
20 CCC Toertocht CCC Dorpsactiviteit € 200,00
21 Buurt BBQ zomervaagt Kirsten Lejeune Buurt BBQ € 57,50
22 Buurt BBQ de Kooi Eric Jansen Buurt BBQ € 62,50
23 Buurt BBQ Leilat Christine van Wolfswinkel-Feliksik Buurt BBQ € 50,00
24 Nieuwe kleding Turfstampers Turfstampers Materiaal € 250,00
25 Buurt BBQ Eikelkamp Fennanda Vliek Buurt BBQ € 77,50
26 Buurt BBQ Streeksel Danielle Meulenbelt Buurt BBQ € 100,00
27 Buurt BBQ Dirk van Weelaan BBQ Buurt BBQ € 125,00
28 Buurt BBQ G. Schimmellaan BBQ Buurt BBQ € 90,00
29 Portofoons Namens WWW, voor dorp Materiaal € 940,00
30 Buurt BBQ Jan Koklaan  M. Boonlaan Buurt BBQ € 250,00
31 Buurt BBQ Leilat Buurt BBQ € 92,50
32 Buurt BBQ Smeetslaan Buurt BBQ € 195,00
33 Buurt BBQ van Beeklaan 23 Buurt BBQ € 150,00
34 Sinterklaas Stichting Sinterklaas Hooglanderveen Dorpsactiviteit € 750,00
35 Zonnebloem en Soos Ons Genoegen Ada Kok Dorpsactiviteit € 500,00
36 Buurt BBQ Schapen driest Martijn en Kim Brinkman Buurt BBQ € 205,00
37 Bijdrage HIK Stichting de Hik Materiaal € 1.000,00
38 Kerstnachtdienst Zingen in Vathorst Dorpsactiviteit € 300,00
39 Uitnodiging Dissel Dirk Joost van Hamersveld Dorpsactiviteit € 328,15
40 Lichtsnoer Mariagrot tbv kerst Veenpower Materiaal € 266,58
Totaal € 12.055,73

Zoals te zien is zijn het vooral kleine bedragen, het gewenste steuntje in de rug om iets te organiseren voor het dorp. Daarnaast is er weer voor ruim 4000 euro aan materiaal aangeschaft. Voorbeelden zijn de lichtsnoeren om de bomen te versieren tijden kerst en portofoons. Deze worden gebruikt bij de carnavalsavonden, optocht in het dorp (carnaval, koningsdag) en bij het popfestival Willems Wondere Weiland.

Bijlage 2

Afgewezen initiatieven

1 Smartlappenfestival Michel van Loen en Joop Stronks Afgewezen Diversen
2 Whatapp buurtpreventie stickers Heleen van Manen Vervallen Materiaal
3 Hondenafvalbakken Bombiezen Regina Delahaye Vervallen Materiaal
4 Organisatie Koningsdag Oranjevereniging Afgewezen Dorpsactiviteit
5 Buurt BBQ van Tuyllstraat parkje Ab Dekker Vervallen Buurt BBQ
6 Doorkijk op de Wijk ArteGanza Afgewezen Materiaal
7 Vierfout Voorstelling november Vervallen Dorpsactiviteit

 

N.a.v. een oproep in de Hik en de dorpstv  krijgen we soms initiatieven zonder onderbouwd plan. Als we dan wijzen op het feit dat melder zelf initiatief moeten nemen blijft het daarna soms stil.

Het smartlappenfestival en “Doorkijk op de wijk” zijn afgewezen omdat dit geen activiteit voor Hooglanderveen is. Aanvraag Oranjevereniging is vooral afgewezen omdat dit gefinancierd wordt door een externe sponsor. De noodzaak van een bijdrage uit het buurtbudget kon niet aangetoond worden.

Bijlage 3

Hieronder enkele foto’s van gerealiseerde aanvragen. Het nummer slaat op de aanvraag vermeld in bijlage 1.

Initiatief 14

Initiatief 12

Initiatief buurt BBQ

Initiatief 11