Op locatie Podium in Vathorst vinden sinds juni heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van het Collectie Centrum Nederland (CC NL). Op het terrein worden ruim 1.000 palen in de grond geslagen. Sinds er met drie heistellingen gewerkt wordt, komen er meldingen over (geluids)overlast. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft hierover aan de bel getrokken en (onder andere) naar aanleiding daarvan heeft de gemeente overlegd met de aannemer om de rest van de eerste fase zo snel mogelijk af te ronden.

De tweede fase is inmiddels van start gegaan, hieronder geeft de aannemer een update van de huidige status en worden belangstellenden uitgenodigd voor een inloopavond op 30 oktober.

Welke werkzaamheden worden verricht?
Op dit moment zijn er 748 palen in de grond geplaatst. Er volgen er nog circa 400. Deze prefab betonnen heipalen zijn ongeveer 9 meter lang, waardoor deze werkzaamheden een sneller en een ander geluid produceren bij het inheien dan de palen uit de eerste fase. De palen uit de eerste fase waren ongeveer 25 meter lang en werden door middel van een stalen buis ingeheid.

Werktijden
De werkzaamheden starten medio deze week om 7.00 uur en duren naar verwachting tot 16.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats op het andere deel van het terrein en naar verwachting worden de heiwerkzaamheden medio oktober afgerond. Zodra blijkt dat deze planning uitloopt sturen wij u daarvan bericht.

Verlichting
Het najaar is in zicht, waardoor verlichting weer nodig is. De bouwplaats wordt verlicht van 6.45 uur tot 19.00 uur.

CC NL Inloopavond 30 oktober van 18.00 – 20.00 uur
Gezamenlijk bereiden wij een inloopavond voor waarin we u informeren over het terrein, het gebouw en de werkzaamheden die volgen op de heifase. Deze bijeenkomst vindt plaats op het bouwterrein van CC NL op dinsdag 30 oktober a.s. van 18.00 – 20.00 uur. Het terrein is bereikbaar via de Verbindingsweg of via het fietspad langs het spoor (de Scheidingsweg). U kunt op elk gewenst moment binnenlopen deze avond om met ons in gesprek te gaan over de werkzaamheden en het gebouw. Direct omwonenden ontvangen in een later stadium een uitnodiging voor deze inloopavond per brief.

Contact en meer informatie
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit project, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.amersfoort.nl/ccnl.

Nieuwsbericht gemeente Amersfoort: Eerste fase heiwerkzaamheden CC NL sneller klaar