Bewoners van het projectgebied voor de herinrichting van de Heideweg, Van Tuyllstraat en Bombiezen hadden tot en met 28 september de gelegenheid zich aan te melden voor het planten van een boom in de particuliere voortuin. Veel bewoners waren enthousiast en hebben aangegeven daar gebruik van te maken.

Totaal zullen er nog dit najaar 32 bomen in de voortuinen geplant worden. Bewoners krijgen over het vervolgtraject binnenkort bericht van de gemeente. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Fox van de gemeente Amersfoort, 033-4694787 of rj.fox@amersfoort.nl.

Eind september heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1.

Dit was op 27 september 2018 landelijk nieuws:

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om via een zienswijze formeel op de plannen te reageren. Het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsbesluit en alle bijlagen zijn digitaal in te zien via de website Platform Participatie.

De stukken zijn op papier te bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn
 • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem
 • Gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
 • Gemeente Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten
 • Gemeente Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
 • Gemeente Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
 • Rijkswaterstaat locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
 • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht

Informatiebijeenkomsten plannen knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat organiseert 5 informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen op elk tijdstip binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden.

De informatiebijeenkomsten vinden op de onderstaande dagen plaats:

 • Maandag 8 oktober: Van der Valk hotel Leusden, Philipsstraat 18 in Leusden
 • Donderdag 11 oktober: Zalencentrum Houtrust, Heideweg 23 in Hooglanderveen (Amersfoort-Noord)
 • Maandag 15 oktober: Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11 in Hoevelaken
 • Donderdag 18 oktober: Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
 • Donderdag 1 november: Zalencentrum Concordia, Kerklaan 3 in Hoogland (Amersfoort)

Zienswijze indienen

Zienswijzen worden in ontvangst genomen door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de website van Platform Participatie
 • Per post aan de directie Participatie onder vermelding van Zienswijze A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, Postbus 30316 2500 GH Den Haag
 • Mondeling tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch op afspraak via 070-4568999

Meer informatie van Rijkswaterstaat: