Meer groen in de Heideweg, Van Tuyllstraat en Bombiezen!

Bewoners van het projectgebied voor de herinrichting van de Heideweg, Van Tuyllstraat en Bombiezen hadden tot en met 28 september de gelegenheid zich aan te melden voor het planten van een boom in de particuliere voortuin. Veel bewoners waren enthousiast en hebben aangegeven daar gebruik van te maken.

Totaal zullen er nog dit najaar 32 bomen in de voortuinen geplant worden. Bewoners krijgen over het vervolgtraject binnenkort bericht van de gemeente. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Fox van de gemeente Amersfoort, 033-4694787 of rj.fox@amersfoort.nl.