B&W hebben op 5 maart besloten om de nieuwe tunnel de Veentunnel te noemen. In eerdere publicaties werd gesproken over de Willem Tomassentunnel, maar dat is een werknaam en geen officiële naam. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft een actie gehouden, waarbij bewoners suggesties konden doorgeven voor de naam van deze verbinding. Van de 180 inzenders koos ruim 34% voor de naam Veentunnel. De naam die op de tweede plaats kwam, kreeg slechts 23% van de stemmen. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft daarom de naam Veentunnel aan de gemeente voorgelegd. De commissie Naamgeving heeft zich achter de keuze van deze vereniging geschaard. Vrijliggende fietspaden krijgen in Amersfoort gewoonlijk een eigen naam. Daarom is ervoor gekozen de naam Veentunnel te geven aan de gehele verbinding tussen de Willem Tomassenlaan en de Brenninkmeijerlaan.

College van burgemeester en wethouders hebben op 14 mei 2019 een zogeheten Raads Informatie Brief (RIB) gestuurd met informatie over de renovatie van de Heideweg en Van Tuyllstraat.

Op 6 mei start aannemer Timmer uit Nijkerk met de werkzaamheden in de Heideweg. Hoewel de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd, is de kans dat als gevolg van de werkzaamheden schade ontstaat aan de aangrenzende panden/woningen niet geheel uit te sluiten.

De gemeente heeft daarom bureau Quattro Expertise gevraagd een bouwkundige opname te doen van de aangrenzende panden/woningen. Tijdens die opname worden eventuele bestaande gebreken en/of schade aan de woningen voor de start van het werk vastgelegd in een rapport. Uiteraard zijn er voor de bewoners geen kosten aan verbonden. Bewoners van de Heideweg krijgen binnenkort van Quattro Expertise een brief over deze bouwkundige opname, later dit jaar worden de bewoners van Bombiezen en Van Tuyllstraat benadert hierover.