B&W hebben op 5 maart besloten om de nieuwe tunnel de Veentunnel te noemen. In eerdere publicaties werd gesproken over de Willem Tomassentunnel, maar dat is een werknaam en geen officiële naam. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft een actie gehouden, waarbij bewoners suggesties konden doorgeven voor de naam van deze verbinding. Van de 180 inzenders koos ruim 34% voor de naam Veentunnel. De naam die op de tweede plaats kwam, kreeg slechts 23% van de stemmen. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft daarom de naam Veentunnel aan de gemeente voorgelegd. De commissie Naamgeving heeft zich achter de keuze van deze vereniging geschaard. Vrijliggende fietspaden krijgen in Amersfoort gewoonlijk een eigen naam. Daarom is ervoor gekozen de naam Veentunnel te geven aan de gehele verbinding tussen de Willem Tomassenlaan en de Brenninkmeijerlaan.

College van burgemeester en wethouders hebben op 14 mei 2019 een zogeheten Raads Informatie Brief (RIB) gestuurd met informatie over de renovatie van de Heideweg en Van Tuyllstraat.