Raads Informatie Brief renovatie Heideweg / Van Tuyllstraat

College van burgemeester en wethouders hebben op 14 mei 2019 een zogeheten Raads Informatie Brief (RIB) gestuurd met informatie over de renovatie van de Heideweg en Van Tuyllstraat.