Start werkzaamheden Heideweg

Op 6 mei start aannemer Timmer uit Nijkerk met de werkzaamheden in de Heideweg. Hoewel de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd, is de kans dat als gevolg van de werkzaamheden schade ontstaat aan de aangrenzende panden/woningen niet geheel uit te sluiten.

De gemeente heeft daarom bureau Quattro Expertise gevraagd een bouwkundige opname te doen van de aangrenzende panden/woningen. Tijdens die opname worden eventuele bestaande gebreken en/of schade aan de woningen voor de start van het werk vastgelegd in een rapport. Uiteraard zijn er voor de bewoners geen kosten aan verbonden. Bewoners van de Heideweg krijgen binnenkort van Quattro Expertise een brief over deze bouwkundige opname, later dit jaar worden de bewoners van Bombiezen en Van Tuyllstraat benadert hierover.