Naast dat het weer bijzonder gezellig was in de Dissel, is tijdens het Hooglanderveens verenigingenoverleg op 3 september in groepen gekeken naar wat er goed gaat, beter kan en hoe we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren, of door samen op te trekken, of materiaal te delen. Hieronder een kort verslag.

Verslag 3 september overleg met verenigingen

Mocht je betrokken willen zijn bij de uitwerking van de ideeën, stuur dan s.v.p. een email naar bestuur@bvhooglanderveen.nl, dan nemen wij contact op.