Misschien heeft u de borden al gezien, of misschien was u van de zomer aanwezig toen de gemeente kwam kijken naar de speeltuinen in ons dorp, blijkbaar zijn ‘onze’ speeltuinen aan groot onderhoud toe. Inmiddels is de gemeente klaar met plannen en is men overgegaan tot de uitvoering. De plannen van de gemeente met betrekking tot de speeltuinen in ons dorp zijn te vinden in het 2.0 Uitvoeringsplan Hooglanderveen

De Belangenvereniging blijft de ontwikkelingen in deze voor u volgen.

[update 1 december 2019]
Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder.
Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1

Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een mooi moment om weer even contacten aan te halen en gezellig samen wat te drinken. Er waren circa 50 deelnemers. We begonnen met het dorpslied gespeeld door Animato. Animato bedankt, het was erg mooi! Het bleek wel dat niet alle aanwezigen het dorpslied kent, mooi om dit nieuw leven in te blazen. Misschien een leuk idee om de tekst van het dorpslied toe te voegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Hooglanderveen.

We hadden thema tafels over welzijn en sport, cultuur en sociale activiteiten, huisvesting en wonen en over de inrichting van het dorp (infrastructuur, veiligheid, ruimtelijke ordening). De meeste opmerkingen en aandachtspunten gingen uit naar infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid wel het meest genoemd werd. Zoals parkeren, snelheid auto’s, rotondes, verlichting etc werd genoemd. Verder werd er nog genoemd; behoud groen, speeltuinen, voetbalveldjes creeeren en honden uitlaat gebieden. T.a.v. huisvesting en wonen werden vooral woningen voor jongeren en ouderen genoemd en kunnen blijven wonen. Bij het thema sociale activiteiten werd vooral genoemd dat men meer activiteiten voor iedereen jong en oud samen wilt en het stimuleren van ontmoeting. T.a.v. welzijn en sport werd aangegeven meer geld voor de Soos en buitensportactiviteiten aanbieden.

We gaan deze punten verder bespreken en ook met de gemeente om te kijken of en welke punten op korte termijn of langere termijn opgepakt kunnen worden.

Podium (zie foto)
Bij de Boerderijenboulevard komen 400 woningen, het wordt een mix van verschillende woontypes; koop en huur, gezinswoningen en klein.
Er komen ook kleine appartementen geschikt voor ouderen. De gemeente is voornemens om het Podium te laten vallen onder Hooglanderveen, met postcode 3829.

Inmiddels is de werkgroep Hartveilig Hooglanderveen druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling: Hooglanderveen compleet te voorzien van AED’s . Dit houdt niet alleen in dat er binnen 6 minuten afstand een AED beschikbaar is maar ook dat er voldoende dorpsgenoten opgeleid zijn en zich hebben aangemeld bij de app HartslagNu.nl . Er is een inventarisering gemaakt en het blijkt dat er 3 bestaande AED naar buiten geplaatst kunnen worden en er moeten drie 3 AED’s worden aangeschaft. Er lopen al lijntjes naar verschillende subsidie potjes en we zijn ook bezig na te denken over een geldwerf actie voor het hele dorp. Het is namelijk niet alleen de aanschaf maar ook het onderhoud en de verzekering die betaald moeten worden. Daarnaast moeten dorpsbewoners worden opgeleid en er zullen herhaalcursussen gegeven moeten worden. Ook hier wordt aan gewerkt en we hebben begrepen dat een vereniging uit het dorp binnenkort een reanimatiecursus gaat verzorgen. Houdt Hooglanderveen.hub dus goed in de gaten!
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, enz kunt u altijd reageren op hartveilig@hooglanderveen.net . Via de HIK en sociaal media zullen we u op de hoogte houden.

Werkgroep Hartveilig Hooglanderveen