Inwonersbijeenkomst 25 september terugblik

[update 1 december 2019]
Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder.
Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1

Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een mooi moment om weer even contacten aan te halen en gezellig samen wat te drinken. Er waren circa 50 deelnemers. We begonnen met het dorpslied gespeeld door Animato. Animato bedankt, het was erg mooi! Het bleek wel dat niet alle aanwezigen het dorpslied kent, mooi om dit nieuw leven in te blazen. Misschien een leuk idee om de tekst van het dorpslied toe te voegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Hooglanderveen.

We hadden thema tafels over welzijn en sport, cultuur en sociale activiteiten, huisvesting en wonen en over de inrichting van het dorp (infrastructuur, veiligheid, ruimtelijke ordening). De meeste opmerkingen en aandachtspunten gingen uit naar infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid wel het meest genoemd werd. Zoals parkeren, snelheid auto’s, rotondes, verlichting etc werd genoemd. Verder werd er nog genoemd; behoud groen, speeltuinen, voetbalveldjes creeeren en honden uitlaat gebieden. T.a.v. huisvesting en wonen werden vooral woningen voor jongeren en ouderen genoemd en kunnen blijven wonen. Bij het thema sociale activiteiten werd vooral genoemd dat men meer activiteiten voor iedereen jong en oud samen wilt en het stimuleren van ontmoeting. T.a.v. welzijn en sport werd aangegeven meer geld voor de Soos en buitensportactiviteiten aanbieden.

We gaan deze punten verder bespreken en ook met de gemeente om te kijken of en welke punten op korte termijn of langere termijn opgepakt kunnen worden.

Podium (zie foto)
Bij de Boerderijenboulevard komen 400 woningen, het wordt een mix van verschillende woontypes; koop en huur, gezinswoningen en klein.
Er komen ook kleine appartementen geschikt voor ouderen. De gemeente is voornemens om het Podium te laten vallen onder Hooglanderveen, met postcode 3829.