AMERSFOORT ProRail en de gemeente Amersfoort bouwden afgelopen jaar in Hooglanderveen een tunnel onder het spoor, de Veentunnel. Deze tunnel moet voor een snellere verbinding tussen Nijkerk en Amersfoort zorgen voor voetgangers en fietsers.

Met de eindstreep in zicht werd het werk begin september stilgelegd. Alleen de asfaltlaag van het fietspad ontbrak nog. Wat was er aan de hand? Bij het storten van het betondek onder het fietspad voldeden de rand en de hoogte van het beton niet aan het ontwerp. Bij het aanbrengen van het asfalt kon een situatie ontstaan dat het asfalt een kortere levensduur zou kennen, en dus meer onderhoud nodig zou zijn.

De gemeente Amersfoort, ProRail en aannemer Heijmans zijn samen tot een oplossing gekomen. Deze voorziet in het frezen van het beton waar nodig, en het opnieuw stellen van diverse objecten (kolken, goot). Daarna kan het asfalt alsnog worden aangebracht. Volgens planning wordt in komende weken de afwijking hersteld. In week 48 verwacht men het asfalt aan te brengen. De tunnel wordt dan zo spoedig mogelijk na week 48 opengesteld, een feestelijke opening is daar onderdeel van.

Bron: De Stad Amersfoort.nl