Rotonde 9 bij Vathorst Podium wordt een voorrangsplein

De gemeente Amersfoort ontwikkelt in Vathorst het gebied Vathorst Podium tot een gemengde woon- en werklocatie met 440 woningen. In oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Met de komst van nieuwe bebouwing groeit ook de hoeveelheid verkeer die via rotonde 9 van en naar Podium rijdt. Om dat verkeer nu en in de toekomst op een goede manier af te kunnen wikkelen is het nodig rotonde 9 om te bouwen tot een voorrangsplein.

Een goede verkeersafwikkeling van Vathorst Podium is belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied. Dat is ook vastgelegd als randvoorwaarde in het bestemmingsplan van Podium.

Ontwerp

Klik op onderstaande link om het ontwerp van het voorrangsplein te bekijken:

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp dan kunt u die tot en met 4 maart 2022 stellen aan Roy Fox, projectmanager van de gemeente Amersfoort. Per e-mail via vathorstpodium@amersfoort.nl of telefonisch op nummer 140 33.

Kunstwerk De Slak en de treurwilgen blijven

Op Rotonde 9 staan drie zeer kenmerkende elementen: twee grote treurwilgen en kunstwerk De Slak. Het ontwerp is van het voorrangsplein is zo gemaakt dat de treurwilgen behouden blijven. Ook kunstwerk De Slak, gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Theo van de Vathorst, is ingepast in het ontwerp. Het kunstwerk zal enkele meters worden verplaatst.

Kap en herplant bomen

Om de aanpassing tot voorrangsplein mogelijk te maken worden 10 bomen gekapt. Er is ruimte voor 8 nieuwe bomen rondom het voorrangsplein.

Planning

Voor de aanleg van het voorrangsplein vraagt de gemeente Amersfoort een omgevingsvergunning aan. Deze aanvraag zal in de loop van februari 2022 worden ingediend. Het is de bedoeling om kort na de zomervakantie van 2022 te starten met de aanleg van het voorrangsplein.

Bron: Gemeente Amersfoort