Beste leden, Beste Veeners,

Vanwege Coronacrisis is de algemene ledenvergadering (ALV) 2021 niet doorgaan in de vorm die jullie kennen,  maar gelukkig is dit jaar alles anders.
Op dinsdag 10 mei 2022 is het eindelijk weer zover! Als vanouds vindt er een fysieke algemene ledenvergadering plaats bij Ambiance Houtrust te Hooglanderveen.

We starten om 19:00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

  1.  Welkom en mededelingen
  2.  Ingekomen stukken
  3.  Goedkeuring Verslag ALV mei 2021
  4.  Jaarrekening
  5.  Samenstelling bestuur
  6.  Activiteiten afgelopen jaar
  7.  Rondvraag
  8.  Afsluiting en datum volgende ALV

De definitieve agenda, overige stukken en verslagen worden twee weken voor aanvang van de ALV verzonden aan de leden

Heb je vragen stel die gerust.

Met vriendelijke groet,

Chris Steijger – Voorzitter

Erik Peek  – Secretaris

Age Pranger  – Penningmeester