Raadsvergadering Het Besluit 20 december (19,45 uur) Ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost en West met veertig tijdelijke woningen

De gemeenten Amersfoort en Nijkerk hebben concrete plannen om de stadsrandzone in de oksel van de Al en A28, langs de Nijkerkerstraat, op een andere manier in te richten. Dat is nodig voor de geplande aanpassing en uitbreiding van knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat en de druk op het Hoevenlakense bos, dat steeds meer voor recreatie wordt gebruikt. De raad neemt een besluit over het ontwikkelkader en een begrotingswijziging voor de tijdelijke bouw van veertig woningen op een weiland aan de Nijkerkerstraat.

Het deelgebied Nijkerkerstraat Oost en West ligt binnen de gemeente- grenzen van Amersfoort, tegen de provincie- en gemeentegrens met Gelderland en Nijkerk aan. Om verder te kunnen met het plan moet de gemeenteraad zích buigen over het ontwikkelkader. In het ontwikkelkader staan uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied voor de komende tien tot vijftien jaar.

Begrotingswijziging tijdelijke woningen Nijkerkerstraat Er is een grote vraag naar woningen en vooral naar betaalbare sociale huurwoningen voor statushouders en andere woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. De gemeente zoekt naar locaties waar permanent of tijdelijk woningen kunnen komen. Omnia Wonen en gemeente Amersfoort willen aan de Nijkerkerstraat ongeveer veertig woningen realiseren, voor een periode van tien jaar. Jongeren en statushouders krijgen hierbij voorrang, Het gaat om een weiland tussen Nijkerkerstraat 31 en 33. De locatie is eigendom van de gemeente.

Gebied Nijkerkerstraat (bron: gemeente Amersfoort)

Bron: De Stad Amersfoort