Ook in de de gemeente Amersfoort is er een grote vraag naar betaalbare woningen. ,,Vooral voor jongeren en statushouders zijn dringend extra woningen nodig. Zoals onlangs bekend werd, is er een locatie gevonden aan de parallelweg langs de Nijkerkerstraat”, laat de gemeente weten. Het betreft  de locatie tussen Nijkerkerstraat 31 en 33

INLOOPBIJEENKOMST
Afgelopen 7 december was er een inloopbijeenkomst welke goed is bezocht. Hier werd nogmaals duidelijk, dat het college van Amersfoort dat Omnia Wonen en de gemeente een plan aan uitwerken zijn om aan de parallelweg langs de Nijkerkerstraat” tijdelijke woningen te bouwen voor een periode van 10 jaar.
Het terrein bied ruimte voor veertig woningen. De helft van de woningen komt beschikbaar voor alleenstaande woningzoekenden, met voorrang voor jongeren. De andere twintig woningen is voor statushouders. Daarnaast wordt een community coach aangesteld om de bewoners te begeleiden bij het vormen van een woongemeenschap. De coach zorgt onder andere voor verbinding tussen de bewoners als met de omgeving, en biedt ondersteuning bij gezamenlijke activiteiten.
De gemeente heeft subsidie ontvangen vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten.
Om het project te blijven volgen of nadere informatie te bekijken verwijzen wij u naar de volgende link amersfoort.nl/nijkerkerstraat.
Bron: De Stad Amersfoort / Gemeente Amersfoort