Onlangs heeft Hans Jonkers van de belangvereniging weer contact gehad met de Gemeente Amersfoort over de voortgang inzake de aanpassing van Rotonde 9 tot een voorrangsplein.

Zoals reeds eerder gemeld door Hans is de aanpassing van rotonde 9 mede afhankelijk van de nieuwe inrichting van het stationsgebied Hooglanderveen/Vathorst ( Paulinapolder en het Lovink ).

Het totale projectgebied loopt vanaf het begin van de Veenweg (ter hoogte van Veenweg 2) tot aan Rotonde 8.

De omwonende bewoners zijn middels een brief op de hoogte gesteld.  Als belangvereniging willen wij alle inwoners van Hooglanderveen hierbij informeren.

Werkzaamheden
De werkzaamheden beslaan het totaal vervangen van de bestaande asfaltconstructie en diverse verhardingen, een verplaatsing van een bushalte van de Lovink naar de Paulinapolder, de realisatie van het fietspad langs blok 14 (tussen Veenweg en stationsplein) en onder andere het verlengen van het busperron direct langs het station. Tot slot wordt een nieuw park, een zogenaamd pocketpark, ingericht en worden door het gehele gebied diverse bomen
aangeplant.

Fasering en planning
Samen met onze aannemer, gemeente en onder andere vervoersbedrijven, heeft OBV de werkzaamheden zodanig gefaseerd dat de verschillende openbaar vervoersdiensten kunnen blijven functioneren, de werkzaamheden efficiënt en doelmatig uitgevoerd kunnen worden en
gelijktijdig de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft.

  • De planning van de werkzaamheden ziet er in grote lijnen als volgt uit:
  • in week 10 start Meijerink Wegenbouw met diverse voorbereidende werkzaamheden;
  • vanaf week 13 wordt een deel van Lovink afgesloten (tussen Vrouwenpolder en doorsteek naar Laakboulevard, in hiernavolgende afbeelding werkvak A1);
  • in week 15 en 16 wordt de Vrouwenpolder afgesloten voor verkeer (werkvak A2);
  • voor Koningsdag rondt Meijerink de aansluiting van de Vrouwenpolder op rotonde 8 af en wordt deze direct weer opengesteld;
  • in april wordt naast de Paulinapolder een nieuw fietspad geasfalteerd (werkvak B1);
  • vanaf begin mei start Meijerink aan de Paulinapolder (Stationsplein, werkvak B2) om vervolgens eind mei te starten met het gedeelte Lovink tussen Paulinapolder en de doorsteek naar de Laakboulevard (werkvak B3);
  • voor de bouwvak is deze fase van het werk afgerond;
  • na de bouwvak start de inrichting van het nieuwe pocketpark op het stationsplein en  eind 2023 of begin 2024 worden de bomen en het groen aangeplant.

U kunt hier een gedetailleerdere planning downloaden met beschrijving van verkeersmaatregelen.

Omleidingen

Gedurende de werkzaamheden zullen er bij wegafsluitingen diverse omleidingen worden ingesteld. Alle wegafsluitingen worden middels vooraankondiging buiten en via nieuwbericht  op www.vathorst.nl/nieuws kenbaar gemaakt. Graag vragen wij op voorhand aandacht voor
de omleidingen:

Omleiding Rotonde 7 – Ameliapolder
In week 15 en 16 is de Vrouwenpolder (werkvak A2) buiten gebruik. Verkeer tussen Boulevard en Vrouwenpolder wordt deels omgeleid via Ameliapolder en Rotonde 7. Ook bevoorradingsverkeer gebruikt deze omleidingsroute.

Omleiding Terschellingkade – Blokzijlpark
In weken 18 – 27 is de Lovink (werkvakken B2 en B3) buiten gebruik. Verkeer tussen Terschellingkade en Boulevard wordt omgeleid via Rotonde 8 en Blokzijlpark.

Bushaltes
De halte Vrouwenpolder is tussen 27 maart en 22 april buiten gebruik. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes op het stationsplein. De haltes op het stationsplein zijn tussen 1 mei en 4 juli buiten gebruik. Buslijn 101 halteert tijdelijk op de Terschellingkade, de andere busdiensten maken gebruik van halte Vrouwenpolder. Via bewegwijzering wordt dit ook buiten kenbaar gemaakt.

Rotonde 9
Aansluitend op de werkzaamheden aan het Lovink en de Paulinapolder start de gemeente Amersfoort na de bouwvak met de reconstructie van rotonde 9 tot voorrangsplein. Omdat zowel de werkzaamheden aan Lovink en Paulinapolder als de werkzaamheden aan rotonde 9 gevolgen hebben voor het verkeer, zijn deze werkzaamheden op elkaar afgestemd.

Meer informatie

Hans Jonkers staat in nauw contact met het OBV en de Gemeenteaannemer  en zal dan ook actuele informatie over werkzaamheden, fasering en omleidingen die relevant zijn voor Hooglanderveen met u delen.  Dit kunt u lezen op onze website gaan of onze Facebook_pagina.

Schematische weergave werkvakken en projectgebied