ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Het bestuur van de belangvereniging Hooglanderveen nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Tijdens deze ALV brengen we u op de hoogte van de plannen voor het komende jaar en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar.

Chris Steijger, voorzitter, zal u samen met de andere bestuursleden meenemen met diverse onderwerpen die momenteel spelen in ons dorp. Ook zal er een en ander worden verteld over de zaken die hebben gespeeld.

We kijken uit naar uw komst!

DINSDAG – 9 MEI 2023

INLOOP 19:40 UUR

AANVANG 20:00 UUR


WAAR:  DE DISSEL

Belangrijke punten

√ Waarom is ontmoeting, contact en verbinding in Hooglanderveen belangrijk ?

√ Hoe behouden wij voor Hooglanderveen ‘het dorpse karakter’

√ Wat moeten wij doen tegen de verkeersintentietijd op de Boulevard

√ Kader stellende notitie project Houtrust

Algemeen

Voor het beantwoorden van de vragen en onderwerpen zullen ongetwijfeld levendige discussies ontstaan.

Het bestuur van de Belangenvereniging zal het bijzonder op prijs stellen als u de vergadering komt bijwonen.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!