Uitnodiging voor bijeenkomst over ontwikkeling Nijkerkerstraat – 12 april 2023

Onlangs ontving de belangenvereniging middels een brief van de gemeente Amersfoort een uitnodiging voor een bijeenkomst over de voortgang van het plan voor tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 7 december 2022 zijn er meerdere reacties binnengekomen bij de gemeente Amersfoort.

Er is reeds eerder een samenvatting van deze reacties aan de belangstellenden per mail of post gezonden.

Wilt u de nog teruglezen, dan vindt u een link onderaan op deze pagina.

Op basis van de ontvangen reacties en de overleggen met de directe buren is het stedenbouwkundigplan aangepast. Één van de aanpassingen is het terugbrengen van het aantal woningen van 40 tot tot 38 woningen. Daarnaast zijn de woonblokken een kwartslag gedraaid om inkijk in de aangrenzende tuinen te vermijden.

Tevens is de doelgroep aangepast naar 18 reguliere huurders van boven de 23 jaar. Het aantal statushouders van 20 blijft ongewijzigd.

Ook is een plan voor de ontsluiting uitgewerkt. Hiervoor zijn twee varianten gemaakt. Een variant met een gedeeltelijke verbreding van de
Parallelweg en een variant met een directe aansluiting op de Nijkerkerstraat.

Het doel van de bijeenkomst is om het aangepaste stedenbouwkundig plan en de varianten voor de ontsluiting toe te lichten.

U, als bewoner of ondernemer,  bent van harte welkom om aanwezig te zijn op woensdagavond 12 april 2023.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Dissel, Disselplein 6, 3829 MD te Hooglanderveen.  De koffie en thee staan al klaar vanaf 19.15 uur.

Het plenaire programma start om 19.30 uur.

Voor de volledige brief klikt u hier.

Klik hier voor de samenvatting van eerdere reacties.