Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij de leden van de belangvereniging uit voor dinsdagavond  21 mei 2024 om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering (ALV) van de Belangenvereniging Hooglanderveen. 

Op deze vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd; het bestuur legt dan verantwoording af aan haar leden.

De algemene ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden. 

De leden ontvangt sowieso nog een de officiële uitnodigingsbrief met een de agenda voor de vergadering.

De vergadering zal gehouden worden bij Houtrust – Hooglanderveen deze datum ( 21 mei 2024) alvast in uw agenda.