Vandaag stond in het AD dat de openbare ruimte Amersfoort meer versteend is dan gemiddeld in Nederland.

Een van de speerpunten van de belangenvereniging is dan ook het behoudt van de Groene Zoom om ons dorp. Steeds meer openbaar groen in ons Dorp wordt al opgeofferd voor bebouwing, waaronder ook delen van de Groene Zoom. Daarnaast is de Groene Zoom de natuurlijke scheiding met Amersfoort-Vathorst. De belangenvereniging zal dan ook zeker bij de Gemeente Amersfoort aan blijven geven dat in het belang van het dorpse karakter, maar ook voor  de leefbaarheid in ons Dorp het van belang is om deze Groene Zoom niet verder aan te tasten.

Hieronder het artikel uit het AD geschreven door Martijn Klerks.

Openbare ruimte Amersfoort meer versteeend dan gemiddeld in Nederland

De openbare ruimte in de gemeente Amersfoort is meer versteend dan het landelijk gemiddelde. In alle woonwijken samen is 73,6 procent van het publieke terrein ‘grijs’, blijkt uit cijfers van groenadviseur Cobra Groeninzicht. Landelijk telt iets meer dan de helft van de openbare ruimte in woonwijken als grijs.

Bron: Algemeen Dagblad – Martijn Klerks – dataverslaggever

Klik hier om Martijn te mailen!)

Klik hier voor artikel in AD