Klik op de foto voor de volledige pagina.

Nieuwbouw Axia College

Er is inmiddels een start gemaakt op het bouwterrein naast het Shell-tankstation.

Het terrein en gebouw zijn ingemeten, er zijn bouwhekken om het terrein geplaatst alsook een bouwbord.

Afgelopen week heeft er een boorstelling gestaan die een bron heeft geboord van ruim 100 meter diep. Die bron is bedoeld voor de opslag van warmte en koude in de bodem: de warmte die we in de zomer teveel hebben wordt opgeslagen in een bodemlaag en gebruiken we vervolgens in de winter om ons gebouw te verwarmen. De koude die we in de winter over hebben wordt in een andere bodemlaag opgeslagen en gebruiken we in de zomer weer om ons gebouw te koelen. Deze techniek zorgt ervoor dat ons energiegebruik wordt beperkt.

Als de bron gereed is wordt er de nodige overtollige grond afgevoerd, de diverse riolering wordt aangelegd, de fundering wordt gestort en waarna uiteindelijk eind juni de begane grondvloer klaar is.

Met de flyer informeert BINX geïnteresseerden.

Via de projectwebsite:  www.nieuwbouw-axia-college.nl houdt BINX iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen van de nieuwbouw. Inmiddels is de bouw daar ook middels een liveverbinding via een webcam te volgen. (maar als Hooglanderveenders zien jullie het natuurlijk ook live).

Hieronder vindt je een 3D-animatie op YouTube die je meeneemt in een wandeling door en rondom de nieuwbouw