Nieuwe woonzorglocatie en 32 seniorenwoningen in Hooglanderveen

Woonzorg en zorgverlener Beweging 3.0 tekenden 20 maart 2024 de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouwplannen van woonzorglocatie St Jozef in Hooglanderveen. Ook grepen ze het moment aan om een manifest ‘Samenwerken aan zorgzame buurten’ te ondertekenen. In dit manifest spreken beide partijen de intentie uit om samen te bouwen aan vitale woon- en leefgemeenschappen, waar ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen wonen.

Nieuwe zorglocatie en seniorenwoningen

Met de samenwerkingsovereenkomst tussen Beweging 3.0 en Woonzorg komt de planontwikkeling van een toekomstbestendige woonzorglocatie naar een volgende fase. Op de plaats van de huidige zorglocatie St Jozef komt een nieuw pand met 77 studio’s voor wonen met zorg. Op hetzelfde perceel worden 32 reguliere seniorenwoningen gebouwd. Dit is een uitbreiding op de huidige woningen die er al zijn, deze blijven behouden. Door herinrichting van het huidige perceel komt er ruimte vrij voor extra woningen en leveren we een bijdrage aan de grote vraag naar senioren- en zorgwoningen binnen de gemeente Amersfoort. Over de ontwikkeling gaan de partijen in gesprek met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen.

Manifest: langer prettiger zelfstandig thuis wonen

Met de ondertekening van het manifest spreken Woonzorg en Beweging 3.0 met elkaar de intentie uit om te bouwen aan een fijne woon- en leefomgeving. Een omgeving waar bewoners elkaar kennen en ontmoeten, en waar men bereid is naar elkaar om te zien. Met als doel ouderen zo lang mogelijk zelf de regie te laten houden, langer prettig zelfstanding thuis te laten wonen en met laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoetingen om eenzaamheid tegen te gaan. Als het nodig is, kunnen ze vertrouwen op passende ondersteuning en zorg, geleverd vanuit de nieuwe woonzorglocatie. Het nieuwe St Jozef voldoet niet alleen aan de eisen van deze tijd, maar biedt ook ruimte voor de hechte Hooglanderveense gemeenschap.

Samen voor zorgzame buurten

Gerben Douma (bestuurder Beweging 3.0): ’We ervaren al veel waardevolle betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap en zien diverse mooie initiatieven. Dit blijven we aanmoedigen en waar mogelijk en nodig versterken we deze. Het nieuwe St Jozef wordt meer dan een woonzorglocatie. Het wordt een plek in het hart van de gemeenschap waar mensen met elkaar samenleven, elkaar ontmoeten en (zorg)ondersteuning krijgen als dat nodig is.’

Cees: ‘Naast het bouwen van een toekomstbestendig woonzorglocatie, zetten we ons ook in om de sociale leefbaarheid van senioren te verhogen en eenzaamheid te verlagen. Door ontmoetingen toegankelijk te maken en een gemeenschap te creëren waar mensen meer delen dan alleen de brievenbus.’

Bron : Hooglanderveenhub / Dorps TV Hooglanderveen