Vaststellen uitwerkingsvoorstel Heideweg 23 cb 

Dinsdag 26 maart 2024 is het uitwerkingsvoorstel voor het project Houtrust in Hooglanderveen door het college vastgesteld. Met het vaststellen van het uitwerkingsvoorstel Heideweg wordt de ontwikkeling mogelijk van 35 woningen op het terrein van zalencentrum Houtrust in Hooglanderveen. Het gaat om een mix van woningen voor starters op de woningmarkt, senioren en gezinnen. Het plan gaat uit van een kleine, beschutte woonwijk, ontsloten vanaf de Heideweg. De ontwikkeling sluit qua schaal en grootte goed aan op de bestaande bebouwing, met behoud van privacy van de huidige bewoners. Na vaststelling van het uitwerkingsvoorstel start de wijziging van de bestaande bestemming om de ontwikkeling mogelijk te maken.

In april vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem de kaderstellende notitie vastgesteld. De raad ging daarbij akkoord met vaststelling van het uitwerkingsvoorstel door het college, waarna de raad wordt geïnformeerd.

Het plan zal worden gepresenteerd aan alle omwonenden. De exacte planning volgt later.

Het klik hier voor het volledige uitwerkingsvoorstel

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen