ALGEMENE LEDENVERGADERING – 21 MEI 2024

Hierbij nodigen wij de leden van Belangenvereniging Hooglanderveen uit voor dinsdagavond  21 mei 2024 om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering (ALV). 

De Algemene ledenvergadering moet volgens de wet minimaal één keer per jaar bijeen geroepen worden en plaats vinden.

Op die ALV wordt het jaarverslag gepresenteerd; het bestuur legt dan verantwoording af. De algemene ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden. 


Indien u als lid de officiële uitnodigingsbrief, de agenda voor de vergadering, alsmede de financiële stukken met de notulen van de ledenvergadering 2023  wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen aan bestuur@bvhooglanderveen.nl . De betreffende documenten zullen u dan per mail worden toegezonden.

Onder het genot van een kop koffie of thee wordt u tijdens de ALV in vlot tempo bijgepraat over actuele onderwerpen van het afgelopen jaar en  de financiële situatie van de vereniging. 

Heeft u zelf punten die u wilt inbrengen en die betrekking hebben op de inhoud van deze ledenvergadering? Stuur dan uw voorstel of vraag uiterlijk vrijdag 17 mei 2024 naar bestuur@bvhooglanderveen.nl .   

Na afsluiting is er tijd om gezellig een drankje te drinken en door te praten over wat er speelt in ons dorp en omgeving.


PROGRAMMA

Locatie : Houtrust – Hooglanderveen

Inloop : 19.40 uur 

Start ALV : 20.00 uur

Borrel en gezellig bijpraten : 21.00 uur

Einde : 22.00 uur