Artikelen door Erik Peek

HART voor Hooglanderveen

De Belangenvereniging was eerder initiatiefnemer tot het vormen van een Social Platform Hooglanderveen. Dit platform bestond uit vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen. Zij kwamen enkele malen per jaar bijeen om verenigingszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit platform is inmiddels overgegaan in een overlegorgaan van “Voorzitters van verenigingen H’VEEN”. De communicatie vindt veelal […]

Vathorst Podium

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling. Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in […]

Groot onderhoud aan speeltuinen

Misschien heeft u de borden al gezien, of misschien was u van de zomer aanwezig toen de gemeente kwam kijken naar de speeltuinen in ons dorp, blijkbaar zijn ‘onze’ speeltuinen aan groot onderhoud toe. Inmiddels is de gemeente klaar met plannen en is men overgegaan tot de uitvoering. De plannen van de gemeente met betrekking […]

Inwonersbijeenkomst 25 september terugblik

[update 1 december 2019] Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder. Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1 Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een […]

Hartveilig, AED voor het dorp

Inmiddels is de werkgroep Hartveilig Hooglanderveen druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling: Hooglanderveen compleet te voorzien van AED’s . Dit houdt niet alleen in dat er binnen 6 minuten afstand een AED beschikbaar is maar ook dat er voldoende dorpsgenoten opgeleid zijn en zich hebben aangemeld bij de app HartslagNu.nl . Er is […]

Verslag Hooglanderveens verenigingenoverleg

Naast dat het weer bijzonder gezellig was in de Dissel, is tijdens het Hooglanderveens verenigingenoverleg op 3 september in groepen gekeken naar wat er goed gaat, beter kan en hoe we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren, of door samen op te trekken, of materiaal te delen. Hieronder een kort verslag. Verslag […]

Nieuwe huisstijl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april hebben de leden een nieuw logo voor de Belangenvereniging gekozen uit verschillende voorstellen. Dit logo maakt deel uit van de nieuwe visuele identiteit die de Belangenvereniging de komende jaren wil gaan uitstralen. Met ingang van vandaag zijn hiervan de eerste resultaten, zoals u kunt zien, zichtbaar op onze […]

De Veentunnel

B&W hebben op 5 maart besloten om de nieuwe tunnel de Veentunnel te noemen. In eerdere publicaties werd gesproken over de Willem Tomassentunnel, maar dat is een werknaam en geen officiële naam. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft een actie gehouden, waarbij bewoners suggesties konden doorgeven voor de naam van deze verbinding. Van de 180 inzenders koos […]

Meedenken over een plek voor jongeren in Hooglanderveen

Wij komen graag in gesprek met een aantal jongeren uit Hooglanderveen zodat we kunnen inventariseren wat jullie wensen zijn voor bijvoorbeeld een sportveldje of een chillplek, speciaal voor tieners. Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud en vind je het leuk om hierover mee te denken? Geef je dan op en we nodigen […]