Eind september heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1.

Dit was op 27 september 2018 landelijk nieuws:

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om via een zienswijze formeel op de plannen te reageren. Het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsbesluit en alle bijlagen zijn digitaal in te zien via de website Platform Participatie.

De stukken zijn op papier te bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn
 • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem
 • Gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
 • Gemeente Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten
 • Gemeente Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
 • Gemeente Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
 • Rijkswaterstaat locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
 • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht

Informatiebijeenkomsten plannen knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat organiseert 5 informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen op elk tijdstip binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden.

De informatiebijeenkomsten vinden op de onderstaande dagen plaats:

 • Maandag 8 oktober: Van der Valk hotel Leusden, Philipsstraat 18 in Leusden
 • Donderdag 11 oktober: Zalencentrum Houtrust, Heideweg 23 in Hooglanderveen (Amersfoort-Noord)
 • Maandag 15 oktober: Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11 in Hoevelaken
 • Donderdag 18 oktober: Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
 • Donderdag 1 november: Zalencentrum Concordia, Kerklaan 3 in Hoogland (Amersfoort)

Zienswijze indienen

Zienswijzen worden in ontvangst genomen door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de website van Platform Participatie
 • Per post aan de directie Participatie onder vermelding van Zienswijze A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, Postbus 30316 2500 GH Den Haag
 • Mondeling tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch op afspraak via 070-4568999

Meer informatie van Rijkswaterstaat:

 

Op locatie Podium in Vathorst vinden sinds juni heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van het Collectie Centrum Nederland (CC NL). Op het terrein worden ruim 1.000 palen in de grond geslagen. Sinds er met drie heistellingen gewerkt wordt, komen er meldingen over (geluids)overlast. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft hierover aan de bel getrokken en (onder andere) naar aanleiding daarvan heeft de gemeente overlegd met de aannemer om de rest van de eerste fase zo snel mogelijk af te ronden.

De tweede fase is inmiddels van start gegaan, hieronder geeft de aannemer een update van de huidige status en worden belangstellenden uitgenodigd voor een inloopavond op 30 oktober.

Welke werkzaamheden worden verricht?
Op dit moment zijn er 748 palen in de grond geplaatst. Er volgen er nog circa 400. Deze prefab betonnen heipalen zijn ongeveer 9 meter lang, waardoor deze werkzaamheden een sneller en een ander geluid produceren bij het inheien dan de palen uit de eerste fase. De palen uit de eerste fase waren ongeveer 25 meter lang en werden door middel van een stalen buis ingeheid.

Werktijden
De werkzaamheden starten medio deze week om 7.00 uur en duren naar verwachting tot 16.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats op het andere deel van het terrein en naar verwachting worden de heiwerkzaamheden medio oktober afgerond. Zodra blijkt dat deze planning uitloopt sturen wij u daarvan bericht.

Verlichting
Het najaar is in zicht, waardoor verlichting weer nodig is. De bouwplaats wordt verlicht van 6.45 uur tot 19.00 uur.

CC NL Inloopavond 30 oktober van 18.00 – 20.00 uur
Gezamenlijk bereiden wij een inloopavond voor waarin we u informeren over het terrein, het gebouw en de werkzaamheden die volgen op de heifase. Deze bijeenkomst vindt plaats op het bouwterrein van CC NL op dinsdag 30 oktober a.s. van 18.00 – 20.00 uur. Het terrein is bereikbaar via de Verbindingsweg of via het fietspad langs het spoor (de Scheidingsweg). U kunt op elk gewenst moment binnenlopen deze avond om met ons in gesprek te gaan over de werkzaamheden en het gebouw. Direct omwonenden ontvangen in een later stadium een uitnodiging voor deze inloopavond per brief.

Contact en meer informatie
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit project, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.amersfoort.nl/ccnl.

Nieuwsbericht gemeente Amersfoort: Eerste fase heiwerkzaamheden CC NL sneller klaar

De gemeente Amersfoort en de belangenvereniging Hooglanderveen  organiseren op dinsdag 17 juli vanaf 19:00 in de Dissel een informatiebijeenkomst waarin het ontwerp van de Willem Tomassen tunnel wordt gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst is er een mogelijkheid om te reageren en vragen te stellen

Bent u in verband met vakantie verhinderd? Op donderdag 6 september zal er ook nog een informatiebijeenkomst worden gepland. Details hierover volgen nog.