College van burgemeester en wethouders hebben op 14 mei 2019 een zogeheten Raads Informatie Brief (RIB) gestuurd met informatie over de renovatie van de Heideweg en Van Tuyllstraat.

De voorbereiding van de herinrichting Heideweg – van Tuyllstraat is in volle gang. Hieronder een korte update:

 • Voetpaden
  De voetpaden zullen worden ingericht met gebakken klinkers
 • Nieuw regenwater riool
  Onderdeel van de werkzaamheden is dat er naast het bestaande riool een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd in de straat. Om het regenwater ‘schoon’ te houden wil de gemeente zoveel mogelijk de voorzijde van de daken van de woningen op het regenwaterriool aansluiten. Daarvoor is uiteraard de toestemming en medewerking van de betreffende bewoners nodig. Zij hebben hierover dan ook een brief, folder en antwoordkaart ontvangen.

  • Indien u dit nog niet heeft gedaan, wilt u de antwoordkaart dan zo snel mogelijk retour sturen?
 • Meer groen – bomen in particuliere tuinen
  Om gehoor te geven aan meer groen in het ontwerp stelt de gemeente voor inwoners van het stuk Heideweg – van Tuyllstraat wat wordt heringericht bomen beschikbaar. Deze bomen kunnen dan in particuliere tuinen worden gepland (max. 1 boom per tuin) omdat er op de openbare grond onvoldoende ruimte is. De gemeente levert de bomen en plant deze, inclusief boompalen en een watergeefrand. Na plaatsing wordt de boom van de perceeleigenaar, die ook zelf water zal moeten geven. Leden van de werkgroep zullen de mensen die hiervoor in aanmerking komen thuis bezoeken om de mogelijkheden te bespreken. Streven is om de bomen dit najaar te planten.
 • Planning
  Voor wat betreft de planning is het streven om het werk nog dit jaar te starten. Echter hebben diverse leveranciers aangegeven dat er wellicht wat vertraging zal zijn door levertijden op materiaal. De Gemeente houdt de vaart erin en samen proberen we ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen starten.