De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling.

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

In het voorjaar 2019 is tijdens een informatiebijeenkomst de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd. Omwonenden konden toen hun suggesties en vragen en opmerkingen op de verkenning geven. Woensdag 10 oktober 2019 hebben omwonenden een terugkoppeling hierop ontvangen. Toen is onder andere een verkeers- en parkeeronderzoek gepresenteerd en een aangepast stedenbouwkundig plan.

De opbrengst van de informatieavonden is meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De stedenbouwkundige verkenning is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin de aanpassingen zijn verwerkt. Het stedenbouwkundig plan vormt de inhoudelijke basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Deze informatie en het stedenbouwkundig plan en de overige besluitvormingsstukken zijn in te zien via de website https://www.amersfoort.nl/project/vathorst-podium.htm

De gemeente Amersfoort en OBV heeft de belangenvereniging uitgenodigd om mee te denken over dit plan en zullen binnenkort een afspraak inplannen.

Misschien heeft u de borden al gezien, of misschien was u van de zomer aanwezig toen de gemeente kwam kijken naar de speeltuinen in ons dorp, blijkbaar zijn ‘onze’ speeltuinen aan groot onderhoud toe. Inmiddels is de gemeente klaar met plannen en is men overgegaan tot de uitvoering. De plannen van de gemeente met betrekking tot de speeltuinen in ons dorp zijn te vinden in het 2.0 Uitvoeringsplan Hooglanderveen

De Belangenvereniging blijft de ontwikkelingen in deze voor u volgen.

[update 1 december 2019]
Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder.
Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1

Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een mooi moment om weer even contacten aan te halen en gezellig samen wat te drinken. Er waren circa 50 deelnemers. We begonnen met het dorpslied gespeeld door Animato. Animato bedankt, het was erg mooi! Het bleek wel dat niet alle aanwezigen het dorpslied kent, mooi om dit nieuw leven in te blazen. Misschien een leuk idee om de tekst van het dorpslied toe te voegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Hooglanderveen.

We hadden thema tafels over welzijn en sport, cultuur en sociale activiteiten, huisvesting en wonen en over de inrichting van het dorp (infrastructuur, veiligheid, ruimtelijke ordening). De meeste opmerkingen en aandachtspunten gingen uit naar infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid wel het meest genoemd werd. Zoals parkeren, snelheid auto’s, rotondes, verlichting etc werd genoemd. Verder werd er nog genoemd; behoud groen, speeltuinen, voetbalveldjes creeeren en honden uitlaat gebieden. T.a.v. huisvesting en wonen werden vooral woningen voor jongeren en ouderen genoemd en kunnen blijven wonen. Bij het thema sociale activiteiten werd vooral genoemd dat men meer activiteiten voor iedereen jong en oud samen wilt en het stimuleren van ontmoeting. T.a.v. welzijn en sport werd aangegeven meer geld voor de Soos en buitensportactiviteiten aanbieden.

We gaan deze punten verder bespreken en ook met de gemeente om te kijken of en welke punten op korte termijn of langere termijn opgepakt kunnen worden.

Podium (zie foto)
Bij de Boerderijenboulevard komen 400 woningen, het wordt een mix van verschillende woontypes; koop en huur, gezinswoningen en klein.
Er komen ook kleine appartementen geschikt voor ouderen. De gemeente is voornemens om het Podium te laten vallen onder Hooglanderveen, met postcode 3829.

Inmiddels is de werkgroep Hartveilig Hooglanderveen druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling: Hooglanderveen compleet te voorzien van AED’s . Dit houdt niet alleen in dat er binnen 6 minuten afstand een AED beschikbaar is maar ook dat er voldoende dorpsgenoten opgeleid zijn en zich hebben aangemeld bij de app HartslagNu.nl . Er is een inventarisering gemaakt en het blijkt dat er 3 bestaande AED naar buiten geplaatst kunnen worden en er moeten drie 3 AED’s worden aangeschaft. Er lopen al lijntjes naar verschillende subsidie potjes en we zijn ook bezig na te denken over een geldwerf actie voor het hele dorp. Het is namelijk niet alleen de aanschaf maar ook het onderhoud en de verzekering die betaald moeten worden. Daarnaast moeten dorpsbewoners worden opgeleid en er zullen herhaalcursussen gegeven moeten worden. Ook hier wordt aan gewerkt en we hebben begrepen dat een vereniging uit het dorp binnenkort een reanimatiecursus gaat verzorgen. Houdt Hooglanderveen.hub dus goed in de gaten!
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, enz kunt u altijd reageren op hartveilig@hooglanderveen.net . Via de HIK en sociaal media zullen we u op de hoogte houden.

Werkgroep Hartveilig Hooglanderveen

Naast dat het weer bijzonder gezellig was in de Dissel, is tijdens het Hooglanderveens verenigingenoverleg op 3 september in groepen gekeken naar wat er goed gaat, beter kan en hoe we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren, of door samen op te trekken, of materiaal te delen. Hieronder een kort verslag. Verslag […]

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april hebben de leden een nieuw logo voor de Belangenvereniging gekozen uit verschillende voorstellen. Dit logo maakt deel uit van de nieuwe visuele identiteit die de Belangenvereniging de komende jaren wil gaan uitstralen.

Met ingang van vandaag zijn hiervan de eerste resultaten, zoals u kunt zien, zichtbaar op onze website en sociale media. De komende tijd zullen ook andere uitingen aangepast worden met deze nieuwe visuele stijl, die duidelijk kleurrijker, verfrissender en aansprekender is dan de bestaande stijl!

B&W hebben op 5 maart besloten om de nieuwe tunnel de Veentunnel te noemen. In eerdere publicaties werd gesproken over de Willem Tomassentunnel, maar dat is een werknaam en geen officiële naam. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft een actie gehouden, waarbij bewoners suggesties konden doorgeven voor de naam van deze verbinding. Van de 180 inzenders koos ruim 34% voor de naam Veentunnel. De naam die op de tweede plaats kwam, kreeg slechts 23% van de stemmen. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft daarom de naam Veentunnel aan de gemeente voorgelegd. De commissie Naamgeving heeft zich achter de keuze van deze vereniging geschaard. Vrijliggende fietspaden krijgen in Amersfoort gewoonlijk een eigen naam. Daarom is ervoor gekozen de naam Veentunnel te geven aan de gehele verbinding tussen de Willem Tomassenlaan en de Brenninkmeijerlaan.

Wij komen graag in gesprek met een aantal jongeren uit Hooglanderveen zodat we kunnen inventariseren wat jullie wensen zijn voor bijvoorbeeld een sportveldje of een chillplek, speciaal voor tieners.

Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud en vind je het leuk om hierover mee te denken? Geef je dan op en we nodigen je uit om bij elkaar te komen voor een brainstormsessie.

Stuur voor 30 december een berichtje met je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar bestuur@bvhooglanderveen.nl en we nemen contact met je op over de brainstormsessie. Tot snel!


Achtergrond

De komende jaren gaat de gemeente Amersfoort in alle wijken aan de slag met de speelplekken en speelruimtes. De gemeente vraagt dan kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting. Welke ideeën hebben kinderen voor de speelplekken? En wat vinden ze van de ruimte in de buurt om te voetballen of tikkertje te doen? In de eerste helft 2019 zijn Vathorst en Hooglanderveen aan de beurt. Zodra de precieze data bekend zijn, informeren de gemeente de mensen in de wijk. Wij ondersteunen dit initiatief maar willen graag ook van de oudere jongeren horen wat zij graag willen.

Voor meer informatie www.amersfoort.nl/speelplek

 

 

In de dierenweide in het Boer Antoon park wonen al jaren kippen, geiten, duiven en konijnen. Met het plotseling overlijden van beheerder en dierenverzorger Antoon Schoonderbeek in juni van dit jaar moest naarstig gezocht worden naar een goede vervanger. Door het wegvallen van Antoon heeft zijn familie zijn dieren elders moeten onderbrengen.

De aanblik van een leeg dierenverblijf was wel even schrikken. De dierenweide is een van de fijne plekjes in ons dorp waar mensen samen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners hebben hierop het initiatief genomen om in overleg met woonzorg te kijken wat nodig is om hier weer invulling aan te geven. Gelukkig kwam vrij vlot de mededeling dat een bewoner van het woonzorgcentrum deze taak op zich wilt nemen in de persoon van Marten Hazeleger.

Na de zomervakantie is er een gesprek geweest over het voortzetten van de dierenweide met de heer Oort van Woonzorg Nederland (rechts op de foto), vertegenwoordigers van de bewoners van het woonzorgcentrum St Jozef en de buurtbewoners en natuurlijk met Marten (vrienden zeggen Martin) en Petra Hazeleger. Er is gesproken over de invulling van de dagelijkse verzorging, het aantal en soort dieren, de bezoekers en onderhoud van het park in het algemeen en de dierenweide in het bijzonder.

Inmiddels lopen er weer allerlei dieren rond. De dieren worden dagelijks verzorgd door Marten met hulp van zijn vrouw Petra en hun zoon Joeri. Er is ook flink geklust om het dierenverblijf op te knappen en er zijn plannen om een vijver aan te leggen.

Heel leuk al die dieren, maar er komt best wel veel bij kijken om te zorgen dat de dieren in een veilige, gezonde en comfortabel omgeving kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe hou ik mijn dieren gezond, welke ziektes zijn er?
  • Met welke regels krijg ik te maken als ik dieren ga houden?
  • Welk voer moet ik aan mijn dieren geven en wat zeker niet?
  • Aan welke eisen moet een (kippen-­‐)hok voldoen?
  • Hoeveel ruimte hebben de dieren nodig?
  • Wat kost dit allemaal en hoe gaan we dat bekostigen?
  • En vooral welke dieren passen goed bij elkaar?

Gelukkig weet Marten hier alles van af en is zijn familie net gek op dieren. Fijn dat hij dit op zich wilt nemen. Voor ons allen is het belangrijk dat we kunnen zorgen dat Marten ook iemand naast zich krijgt om te zorgen dat voor nu en in de verre toekomst de dierenweide ook in stand gehouden kan worden.

Hulp gevraagd
Vind je het leuk om hierbij te helpen of bij te springen als Marten met vakantie is of door omstandigheden niet de dieren kan verzorgen. Wil je graag meer weten over het verzorgen van de dieren en wil je dit graag leren?

Laat het ons dan weten en neem dan contact op met de Belangenvereniging of Woonzorg Nederland. Na een ‘strenge selectie’ brengen we je dan in contact met Marten om dit verder af te stemmen en in te vullen. Stuur dan een mail naar Frans Oort via F.Oort@woonzorg.nl of Erik Peek, bestuurslid Belangenvereniging Hooglanderveen via bestuur@bvhooglanderveen.nl. 

Goed om te weten
Midden in het karakteristieke dorp Hooglanderveen ligt woonzorgcentrum St Jozef. Het Wooncentrum en het Woonzorgcentrum St. Jozef heeft een grote tuin, een dierenweide en niet te vergeten jeu-­‐de-­‐boulesbanen. De tuin is alleen voor de bewoners. Bezoekers aan de dierenweide en het parkje zijn er te gast. Een aantal bezoekers zijn zich daar niet altijd van bewust. Vaak heel gezellig, maar soms leidt dit ook tot overlast voor de bewoners. Je mag er bijvoorbeeld niet je hond uitlaten of er met een hele groep gaan spelen. Het is privé-­eigendom en geen openbare ruimte. Iets om rekening mee te houden bij uw bezoek aan het parkje en de dierenweide.

Benieuwd naar de nieuwe dieren? Kom een keertje langs!

Bedenk jij de nieuwe naam voor de tunnel die de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan met elkaar zal verbinden?

De huidige naam die wordt gebruikt voor de tunnel – Willem Tomassen tunnel – is een werknaam. De gemeente Amersfoort is op zoek naar een definitieve naam voor de nieuwe tunnel en daarvoor kunnen de dorpsbewoners suggesties aandragen. Vul hier het formulier op de website in en deel jouw idee!