Naast dat het weer bijzonder gezellig was in de Dissel, is tijdens het Hooglanderveens verenigingenoverleg op 3 september in groepen gekeken naar wat er goed gaat, beter kan en hoe we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren, of door samen op te trekken, of materiaal te delen. Hieronder een kort verslag. Verslag […]

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april hebben de leden een nieuw logo voor de Belangenvereniging gekozen uit verschillende voorstellen. Dit logo maakt deel uit van de nieuwe visuele identiteit die de Belangenvereniging de komende jaren wil gaan uitstralen.

Met ingang van vandaag zijn hiervan de eerste resultaten, zoals u kunt zien, zichtbaar op onze website en sociale media. De komende tijd zullen ook andere uitingen aangepast worden met deze nieuwe visuele stijl, die duidelijk kleurrijker, verfrissender en aansprekender is dan de bestaande stijl!

B&W hebben op 5 maart besloten om de nieuwe tunnel de Veentunnel te noemen. In eerdere publicaties werd gesproken over de Willem Tomassentunnel, maar dat is een werknaam en geen officiële naam. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft een actie gehouden, waarbij bewoners suggesties konden doorgeven voor de naam van deze verbinding. Van de 180 inzenders koos ruim 34% voor de naam Veentunnel. De naam die op de tweede plaats kwam, kreeg slechts 23% van de stemmen. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft daarom de naam Veentunnel aan de gemeente voorgelegd. De commissie Naamgeving heeft zich achter de keuze van deze vereniging geschaard. Vrijliggende fietspaden krijgen in Amersfoort gewoonlijk een eigen naam. Daarom is ervoor gekozen de naam Veentunnel te geven aan de gehele verbinding tussen de Willem Tomassenlaan en de Brenninkmeijerlaan.

Wij komen graag in gesprek met een aantal jongeren uit Hooglanderveen zodat we kunnen inventariseren wat jullie wensen zijn voor bijvoorbeeld een sportveldje of een chillplek, speciaal voor tieners.

Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud en vind je het leuk om hierover mee te denken? Geef je dan op en we nodigen je uit om bij elkaar te komen voor een brainstormsessie.

Stuur voor 30 december een berichtje met je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar bestuur@bvhooglanderveen.nl en we nemen contact met je op over de brainstormsessie. Tot snel!


Achtergrond

De komende jaren gaat de gemeente Amersfoort in alle wijken aan de slag met de speelplekken en speelruimtes. De gemeente vraagt dan kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting. Welke ideeën hebben kinderen voor de speelplekken? En wat vinden ze van de ruimte in de buurt om te voetballen of tikkertje te doen? In de eerste helft 2019 zijn Vathorst en Hooglanderveen aan de beurt. Zodra de precieze data bekend zijn, informeren de gemeente de mensen in de wijk. Wij ondersteunen dit initiatief maar willen graag ook van de oudere jongeren horen wat zij graag willen.

Voor meer informatie www.amersfoort.nl/speelplek

 

 

In de dierenweide in het Boer Antoon park wonen al jaren kippen, geiten, duiven en konijnen. Met het plotseling overlijden van beheerder en dierenverzorger Antoon Schoonderbeek in juni van dit jaar moest naarstig gezocht worden naar een goede vervanger. Door het wegvallen van Antoon heeft zijn familie zijn dieren elders moeten onderbrengen.

De aanblik van een leeg dierenverblijf was wel even schrikken. De dierenweide is een van de fijne plekjes in ons dorp waar mensen samen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners hebben hierop het initiatief genomen om in overleg met woonzorg te kijken wat nodig is om hier weer invulling aan te geven. Gelukkig kwam vrij vlot de mededeling dat een bewoner van het woonzorgcentrum deze taak op zich wilt nemen in de persoon van Marten Hazeleger.

Na de zomervakantie is er een gesprek geweest over het voortzetten van de dierenweide met de heer Oort van Woonzorg Nederland (rechts op de foto), vertegenwoordigers van de bewoners van het woonzorgcentrum St Jozef en de buurtbewoners en natuurlijk met Marten (vrienden zeggen Martin) en Petra Hazeleger. Er is gesproken over de invulling van de dagelijkse verzorging, het aantal en soort dieren, de bezoekers en onderhoud van het park in het algemeen en de dierenweide in het bijzonder.

Inmiddels lopen er weer allerlei dieren rond. De dieren worden dagelijks verzorgd door Marten met hulp van zijn vrouw Petra en hun zoon Joeri. Er is ook flink geklust om het dierenverblijf op te knappen en er zijn plannen om een vijver aan te leggen.

Heel leuk al die dieren, maar er komt best wel veel bij kijken om te zorgen dat de dieren in een veilige, gezonde en comfortabel omgeving kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe hou ik mijn dieren gezond, welke ziektes zijn er?
 • Met welke regels krijg ik te maken als ik dieren ga houden?
 • Welk voer moet ik aan mijn dieren geven en wat zeker niet?
 • Aan welke eisen moet een (kippen-­‐)hok voldoen?
 • Hoeveel ruimte hebben de dieren nodig?
 • Wat kost dit allemaal en hoe gaan we dat bekostigen?
 • En vooral welke dieren passen goed bij elkaar?

Gelukkig weet Marten hier alles van af en is zijn familie net gek op dieren. Fijn dat hij dit op zich wilt nemen. Voor ons allen is het belangrijk dat we kunnen zorgen dat Marten ook iemand naast zich krijgt om te zorgen dat voor nu en in de verre toekomst de dierenweide ook in stand gehouden kan worden.

Hulp gevraagd
Vind je het leuk om hierbij te helpen of bij te springen als Marten met vakantie is of door omstandigheden niet de dieren kan verzorgen. Wil je graag meer weten over het verzorgen van de dieren en wil je dit graag leren?

Laat het ons dan weten en neem dan contact op met de Belangenvereniging of Woonzorg Nederland. Na een ‘strenge selectie’ brengen we je dan in contact met Marten om dit verder af te stemmen en in te vullen. Stuur dan een mail naar Frans Oort via F.Oort@woonzorg.nl of Erik Peek, bestuurslid Belangenvereniging Hooglanderveen via bestuur@bvhooglanderveen.nl. 

Goed om te weten
Midden in het karakteristieke dorp Hooglanderveen ligt woonzorgcentrum St Jozef. Het Wooncentrum en het Woonzorgcentrum St. Jozef heeft een grote tuin, een dierenweide en niet te vergeten jeu-­‐de-­‐boulesbanen. De tuin is alleen voor de bewoners. Bezoekers aan de dierenweide en het parkje zijn er te gast. Een aantal bezoekers zijn zich daar niet altijd van bewust. Vaak heel gezellig, maar soms leidt dit ook tot overlast voor de bewoners. Je mag er bijvoorbeeld niet je hond uitlaten of er met een hele groep gaan spelen. Het is privé-­eigendom en geen openbare ruimte. Iets om rekening mee te houden bij uw bezoek aan het parkje en de dierenweide.

Benieuwd naar de nieuwe dieren? Kom een keertje langs!

Bedenk jij de nieuwe naam voor de tunnel die de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan met elkaar zal verbinden?

De huidige naam die wordt gebruikt voor de tunnel – Willem Tomassen tunnel – is een werknaam. De gemeente Amersfoort is op zoek naar een definitieve naam voor de nieuwe tunnel en daarvoor kunnen de dorpsbewoners suggesties aandragen. Vul hier het formulier op de website in en deel jouw idee!

Bewoners van het projectgebied voor de herinrichting van de Heideweg, Van Tuyllstraat en Bombiezen hadden tot en met 28 september de gelegenheid zich aan te melden voor het planten van een boom in de particuliere voortuin. Veel bewoners waren enthousiast en hebben aangegeven daar gebruik van te maken.

Totaal zullen er nog dit najaar 32 bomen in de voortuinen geplant worden. Bewoners krijgen over het vervolgtraject binnenkort bericht van de gemeente. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Fox van de gemeente Amersfoort, 033-4694787 of rj.fox@amersfoort.nl.

Eind september heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1.

Dit was op 27 september 2018 landelijk nieuws:

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om via een zienswijze formeel op de plannen te reageren. Het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsbesluit en alle bijlagen zijn digitaal in te zien via de website Platform Participatie.

De stukken zijn op papier te bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn
 • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem
 • Gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
 • Gemeente Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten
 • Gemeente Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
 • Gemeente Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
 • Rijkswaterstaat locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
 • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht

Informatiebijeenkomsten plannen knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat organiseert 5 informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen op elk tijdstip binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden.

De informatiebijeenkomsten vinden op de onderstaande dagen plaats:

 • Maandag 8 oktober: Van der Valk hotel Leusden, Philipsstraat 18 in Leusden
 • Donderdag 11 oktober: Zalencentrum Houtrust, Heideweg 23 in Hooglanderveen (Amersfoort-Noord)
 • Maandag 15 oktober: Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11 in Hoevelaken
 • Donderdag 18 oktober: Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
 • Donderdag 1 november: Zalencentrum Concordia, Kerklaan 3 in Hoogland (Amersfoort)

Zienswijze indienen

Zienswijzen worden in ontvangst genomen door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de website van Platform Participatie
 • Per post aan de directie Participatie onder vermelding van Zienswijze A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, Postbus 30316 2500 GH Den Haag
 • Mondeling tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch op afspraak via 070-4568999

Meer informatie van Rijkswaterstaat:

 

Op locatie Podium in Vathorst vinden sinds juni heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van het Collectie Centrum Nederland (CC NL). Op het terrein worden ruim 1.000 palen in de grond geslagen. Sinds er met drie heistellingen gewerkt wordt, komen er meldingen over (geluids)overlast. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft hierover aan de bel getrokken en (onder andere) naar aanleiding daarvan heeft de gemeente overlegd met de aannemer om de rest van de eerste fase zo snel mogelijk af te ronden.

De tweede fase is inmiddels van start gegaan, hieronder geeft de aannemer een update van de huidige status en worden belangstellenden uitgenodigd voor een inloopavond op 30 oktober.

Welke werkzaamheden worden verricht?
Op dit moment zijn er 748 palen in de grond geplaatst. Er volgen er nog circa 400. Deze prefab betonnen heipalen zijn ongeveer 9 meter lang, waardoor deze werkzaamheden een sneller en een ander geluid produceren bij het inheien dan de palen uit de eerste fase. De palen uit de eerste fase waren ongeveer 25 meter lang en werden door middel van een stalen buis ingeheid.

Werktijden
De werkzaamheden starten medio deze week om 7.00 uur en duren naar verwachting tot 16.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats op het andere deel van het terrein en naar verwachting worden de heiwerkzaamheden medio oktober afgerond. Zodra blijkt dat deze planning uitloopt sturen wij u daarvan bericht.

Verlichting
Het najaar is in zicht, waardoor verlichting weer nodig is. De bouwplaats wordt verlicht van 6.45 uur tot 19.00 uur.

CC NL Inloopavond 30 oktober van 18.00 – 20.00 uur
Gezamenlijk bereiden wij een inloopavond voor waarin we u informeren over het terrein, het gebouw en de werkzaamheden die volgen op de heifase. Deze bijeenkomst vindt plaats op het bouwterrein van CC NL op dinsdag 30 oktober a.s. van 18.00 – 20.00 uur. Het terrein is bereikbaar via de Verbindingsweg of via het fietspad langs het spoor (de Scheidingsweg). U kunt op elk gewenst moment binnenlopen deze avond om met ons in gesprek te gaan over de werkzaamheden en het gebouw. Direct omwonenden ontvangen in een later stadium een uitnodiging voor deze inloopavond per brief.

Contact en meer informatie
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit project, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.amersfoort.nl/ccnl.

Nieuwsbericht gemeente Amersfoort: Eerste fase heiwerkzaamheden CC NL sneller klaar