De gemeente Amersfoort maakt plannen voor de aanleg van de Danzigtunnel. Deze tunnel onder de rijksweg A1 verbindt bedrijvenpark Vathorst straks met kantorengebied De Hoef. Om de tunnel goed aan te laten sluiten op de omgeving zijn aanpassingen nodig op bedrijvenpark Vathorst. Daar komt bovendien een nieuwe locatie van onderwijsinstelling Axia College.

Lees meer op » www.amersfoort.nl/vathorstzuid en in de brief aan de bewoners (PDF 1,2 MB) van Hooglanderveen.

Bauhaus wil op het bedrijvenpark Vathorst op de kavel naast IKEA een bouwmarkt en een tuincentrum bouwen.

Oproep: Inwoners van Hooglanderveen laat ons weten wat u hiervan vindt!

Download en lees de stukken over dit bestemmingsplan (bij punt 11) »

U kunt reageren via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina.

De Belangenvereniging was eerder initiatiefnemer tot het vormen van een Social Platform Hooglanderveen. Dit platform bestond uit vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen. Zij kwamen enkele malen per jaar bijeen om verenigingszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit platform is inmiddels overgegaan in een overlegorgaan van “Voorzitters van verenigingen H’VEEN”. De communicatie vindt veelal plaats via de social media. Zij maakten een video waarin zij de gevolgen van de Coronacrisis verwoorden.

Hiermee willen zij de dorpsbewoners een HART onder de riem steken.

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling.

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

In het voorjaar 2019 is tijdens een informatiebijeenkomst de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd. Omwonenden konden toen hun suggesties en vragen en opmerkingen op de verkenning geven. Woensdag 10 oktober 2019 hebben omwonenden een terugkoppeling hierop ontvangen. Toen is onder andere een verkeers- en parkeeronderzoek gepresenteerd en een aangepast stedenbouwkundig plan.

De opbrengst van de informatieavonden is meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De stedenbouwkundige verkenning is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin de aanpassingen zijn verwerkt. Het stedenbouwkundig plan vormt de inhoudelijke basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Deze informatie en het stedenbouwkundig plan en de overige besluitvormingsstukken zijn in te zien via de website https://www.amersfoort.nl/project/vathorst-podium.htm

De gemeente Amersfoort en OBV heeft de belangenvereniging uitgenodigd om mee te denken over dit plan en zullen binnenkort een afspraak inplannen.

Misschien heeft u de borden al gezien, of misschien was u van de zomer aanwezig toen de gemeente kwam kijken naar de speeltuinen in ons dorp, blijkbaar zijn ‘onze’ speeltuinen aan groot onderhoud toe. Inmiddels is de gemeente klaar met plannen en is men overgegaan tot de uitvoering. De plannen van de gemeente met betrekking tot de speeltuinen in ons dorp zijn te vinden in het 2.0 Uitvoeringsplan Hooglanderveen

De Belangenvereniging blijft de ontwikkelingen in deze voor u volgen.

[update 1 december 2019]
Een verslag van de bijeenkomst vindt u hieronder.
Verslag Inwonersbijeenkomst 25 september en Stand van Zaken-1

Op 25 september was er een bijeenkomst voor alle inwoners over de prioriteiten voor het dorp voor de komende twee jaar. Er was een goede opkomst en er waren actieve discussies. Verder was het een mooi moment om weer even contacten aan te halen en gezellig samen wat te drinken. Er waren circa 50 deelnemers. We begonnen met het dorpslied gespeeld door Animato. Animato bedankt, het was erg mooi! Het bleek wel dat niet alle aanwezigen het dorpslied kent, mooi om dit nieuw leven in te blazen. Misschien een leuk idee om de tekst van het dorpslied toe te voegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Hooglanderveen.

We hadden thema tafels over welzijn en sport, cultuur en sociale activiteiten, huisvesting en wonen en over de inrichting van het dorp (infrastructuur, veiligheid, ruimtelijke ordening). De meeste opmerkingen en aandachtspunten gingen uit naar infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid wel het meest genoemd werd. Zoals parkeren, snelheid auto’s, rotondes, verlichting etc werd genoemd. Verder werd er nog genoemd; behoud groen, speeltuinen, voetbalveldjes creeeren en honden uitlaat gebieden. T.a.v. huisvesting en wonen werden vooral woningen voor jongeren en ouderen genoemd en kunnen blijven wonen. Bij het thema sociale activiteiten werd vooral genoemd dat men meer activiteiten voor iedereen jong en oud samen wilt en het stimuleren van ontmoeting. T.a.v. welzijn en sport werd aangegeven meer geld voor de Soos en buitensportactiviteiten aanbieden.

We gaan deze punten verder bespreken en ook met de gemeente om te kijken of en welke punten op korte termijn of langere termijn opgepakt kunnen worden.

Podium (zie foto)
Bij de Boerderijenboulevard komen 400 woningen, het wordt een mix van verschillende woontypes; koop en huur, gezinswoningen en klein.
Er komen ook kleine appartementen geschikt voor ouderen. De gemeente is voornemens om het Podium te laten vallen onder Hooglanderveen, met postcode 3829.

Inmiddels is de werkgroep Hartveilig Hooglanderveen druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling: Hooglanderveen compleet te voorzien van AED’s . Dit houdt niet alleen in dat er binnen 6 minuten afstand een AED beschikbaar is maar ook dat er voldoende dorpsgenoten opgeleid zijn en zich hebben aangemeld bij de app HartslagNu.nl . Er is een inventarisering gemaakt en het blijkt dat er 3 bestaande AED naar buiten geplaatst kunnen worden en er moeten drie 3 AED’s worden aangeschaft. Er lopen al lijntjes naar verschillende subsidie potjes en we zijn ook bezig na te denken over een geldwerf actie voor het hele dorp. Het is namelijk niet alleen de aanschaf maar ook het onderhoud en de verzekering die betaald moeten worden. Daarnaast moeten dorpsbewoners worden opgeleid en er zullen herhaalcursussen gegeven moeten worden. Ook hier wordt aan gewerkt en we hebben begrepen dat een vereniging uit het dorp binnenkort een reanimatiecursus gaat verzorgen. Houdt Hooglanderveen.hub dus goed in de gaten!
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, enz kunt u altijd reageren op hartveilig@hooglanderveen.net . Via de HIK en sociaal media zullen we u op de hoogte houden.

Werkgroep Hartveilig Hooglanderveen

Naast dat het weer bijzonder gezellig was in de Dissel, is tijdens het Hooglanderveens verenigingenoverleg op 3 september in groepen gekeken naar wat er goed gaat, beter kan en hoe we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren, of door samen op te trekken, of materiaal te delen. Hieronder een kort verslag. Verslag […]

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april hebben de leden een nieuw logo voor de Belangenvereniging gekozen uit verschillende voorstellen. Dit logo maakt deel uit van de nieuwe visuele identiteit die de Belangenvereniging de komende jaren wil gaan uitstralen.

Met ingang van vandaag zijn hiervan de eerste resultaten, zoals u kunt zien, zichtbaar op onze website en sociale media. De komende tijd zullen ook andere uitingen aangepast worden met deze nieuwe visuele stijl, die duidelijk kleurrijker, verfrissender en aansprekender is dan de bestaande stijl!