Over de Belangenvereniging

Bestuursleden

Chris Steijger

Chris Steijger

Voorzitter
Erik Peek

Erik Peek

Secretaris
Age Pranger

Age Pranger

Penningmeester
Hans Jonkers

Hans Jonkers

Bestuurslid
Erwin Jansen

Erwin Jansen

Bestuurslid

Belangenvereniging

De Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH) vertegenwoordigt de belangen van Hooglanderveen en is voor de gemeente Amersfoort het officiële aanspreekpunt van het dorp.

Wij zijn faciliterend, verbindend en maatschappelijk actief. Daarnaast willen we graag betrokken, ondersteunend en dichtbij zijn.

Missie

Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH) stelt zich als doel om de identiteit en sociale cohesie van ons dorp zo goed mogelijk in stand te houden. Wij doen dat door, gevraagd en ongevraagd, het algemeen belang van ons dorp te dienen. Dit doen wij door de leefbaarheid, ruimtelijke ordening, sociaal- maatschappelijke contacten, verkeersproblematiek, voorzieningenniveau, promotie en andere gerelateerde onderwerpen in en rondom ons dorp te volgen, dan wel te verbeteren. Ook stimuleren, coördineren en faciliteren wij initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties, die hetzelfde doel nastreven. Vanuit onze betrokkenheid, interesse en kennis leveren wij een verbindende, inspirerende en adviserende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons dorp, zonder daarbij onze dorpskarakter uit het oog te verliezen.

Visie

Wij willen graag, als spreekbuis van het dorp en officiële aanspreekpunt van de Gemeente Amersfoort, op de hoogte en betrokken blijven bij alle ontwikkelingen, waar ons dorp mee te maken krijgt. Wij houden daarvoor, behalve met de Gemeente, contacten met de bewoners, verenigingsleven, winkeliers, kerk en school, alsmede met (semi-)overheidsinstanties als OBV, Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en collega- belangenbehartigers, zoals Indebuurt 033 Vathorst. Ook willen wij zoveel mogelijk inwoners (jong en oud, wel of geen lid) ondersteunen en helpen met bepaalde wensen, initiatieven, ideeën en vragen op het gebied van leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Verder beheren wij het Buurtbudget, waarbij inwoners voor bepaalde straat- en wijkactiviteiten financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Om de belangrijke functie van spreekbuis van het dorp goed te kunnen invullen, is het belangrijk dat de BVH voldoende leden heeft om het dorp te kunnen vertegenwoordigen. Daarom gaan we de komende jaren werken aan de groei van het aantal leden.

Historie

De Belangenvereniging Hooglanderveen is ontstaan als gevolg van de annexatie van de gemeente Hoogland door Amersfoort op 1 januari 1974, maar wel onder de voorwaarde dat Amersfoort aan Hooglanderveen ‘zelfbestuur, inclusief financiële middelen’ moest geven om onze eigen identiteit te kunnen behouden.