Over de Belangenvereniging

Belangenvereniging

De Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH) vertegenwoordigd de belangen van Hooglanderveen en is voor de gemeente Amersfoort het officiële aanspreekpunt van het dorp. Wij zijn tevens een Wijk Beheer Team.

Wij hebben veel contact met de gemeente Amersfoort, en daarnaast met (semi)overheidsinstanties als OBV, Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en met collega belangenbehartigers zoals Wijk Beheer Teams, het SGLA.

Bestuursleden

 • Astrid van den Heuvel

  Voorzitter

 • Pascal Zandbelt

  Secretaris

 • Daan Valkenburg

  Penningmeester

 • Elbrich Jorritsma

  Bestuurslid

 • Hans Jonkers

  Bestuurslid

 • Klaas Draijer

  Bestuurslid

 • Erik Peek

  Bestuurslid

Historie

De Belangenvereniging is ontstaan als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer; de Tweede Kamer heeft de annexatie van de gemeente Hoogland door Amersfoort op 1 januari 1974 goedgekeurd onder voorwaarde dat Amersfoort de dorpen Hoogland en Hooglanderveen ‘zelfbestuur’ moest geven.

Hieruit zijn de Dorpsraden ( 1976-1984) ontstaan. De Dorpsraden zijn in 1985 opgevolgd door de Vereniging voor Dorpsbelangen Hoogland en de Belangenvereniging Hooglanderveen.

Doelstelling

Wij informeren en betrekken bewoners bij plannen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Dit kan gaan om ruimtelijke ordening, maar ook sociaal-maatschappelijke contacten, verkeersproblematiek, het voorzieningenniveau, promotie, etc.

Dorpsbewoners kunnen ook lid worden, en hebben via de ledenvergaderingen recht van inspraak. Het ledenaantal voor het bestuur is bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.