Straatnamen in Hooglanderveen

Benieuwd naar de herkomst van een straatnaam in Hooglanderveen? In de onderstaande tabel kunt u de betekenis van alle straatnamen in Hooglanderveen terugvinden.

Alphons Mulder, 1897-1966, dorpssmid. Hij was een man met grote sociale betrokkenheid, had vele bestuursfuncties in het Hooglanderveense verenigingsleven en was daarnaast ook organist in de R.K. Kerk.

(Amendiek) Was Veenweg 28. In 2004 volledig gerestaureerd en ingebouwd. Amendijk ligt aan het eind van een dijkje de Veenweg. Vandaar de naam. De boerderij wordt in 1710 al genoemd.

Andries van Altena, 1909-1968, winkelier, was van 1946 tot 1962 raadslid voor de Protestants Christelijke Partij van de gemeente Hoogland. Hij was medeoprichter van de  Hooglanderveense Oranjevereniging en organiseerde bv. busreisjes voor bejaarden. Hij was lid van de reservepolitie en hielp tijdens de oorlog onderduikers te verbergen.

Bart Flos, 1896-1966, speelde een vooraanstaande rol in het sociale leven in Hooglandereven o.a. in de vakbeweging, het ziekenfonds, de Stichting Hulp in Nood en de Zonnebloem. Bart Flos maakte van 1935 tot 1965 deel uit van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Hoogland, waarvan de laatste vijf jaar als wethouder.

Hendrikus (1838-1919) en zijn zus Maria Agatha van Beek (overleden in 1922), waren eigenaar van café/boerderij ’t Houteveen. Zij schonken in 1916 grond voor de bouw van de Rooms Katholieke Kerk, de pastorie en het kerkhof van Hooglanderveen  Op zijn grafsteen staat vermeld;  Hier rust op zijn eigen land Hendrikus van Beek, kerkmeester en medestichter van de St. Josephparochie.

Was Veenweg 9. Evangelisatielokaal Bethel (= huis van God) is ontstaan toen vanaf het jaar 1901 in een naburige boerderij gebedsdiensten werden gehouden. In 1908 is een houten gebouwtje geplaatst, dit is in 1925 vervangen door een stenen gebouw.  Vanaf 1989 is het gebouw  toegevoegd aan een aangrenzende boerderij. Mogelijk wordt het nog een ‘stiltecentrum’ binnen het ICO-cluster Vathorst. Helaas in mei 2007 gesloopt.

Onderdeel van de Vathorstboulevard grenzend aan Hooglanderveen, met name aan het wijkje met namen van Hooglanderveense boerderijen.

Was Veenweg 29. Buurtsdijk ligt in het buurtschap Buurtsdijk, in de buurt van een dijkje de Veenweg. De laatste bewoners zijn april 2005 vertrokken. Het wordt waarschijnlijk een Pannenkoekenboerderij in het Brinkcluster van Vathorst.

Deze straat droeg in de gemeente Hoogland  de naam Kwekersweg. Na samenvoeging met de gemeente Amersfoort is om verwarring te voorkomen gekozen voor Bombiezen. Bombiezen was de naam van een plas in de omgeving van deze weg die ontstaan is na vervening, vaak begroeid met biezen. Het was een moeras met diverse sloten. Later is dit moeras met huisvuil van de gemeente Hoogland  gedempt.

Stefan Joseph Brenninkmeijer, 1875-1930, was na eerst bouwpastoor te zijn
geweest, ook de eerste pastoor van de R.K.St. Josephparochie te Hooglanderveen.
Vervolgens was hij voortrekker bij de realisatie van het Bejaardenhuis St.
Jozef en de R.K. basisschool  St.Joseph.

Op deze oude prentbriefkaart staan drie personen naar wie een straatnaam is
vernoemd: Brenninkmeijerlaan, Gerard Schimmellaan en Wouter van Dijklaan

Buitenvelden waren heidevelden die bij boerderijen behoorden. Men haalde daar plaggen voor de (pot)stallen. De bestaande Buitenveldseweg is verdwenen, een nieuwe is aangelegd als nieuwe verbinding tussen Van Tuyllstraat en de Hanzeboulevard.

Een brink is oorspronkelijk een plein in de  kom van een dorp meestal met bomen beplant.  De brink was een plaats van samenkomst en vaak zijn de kerk, kroeg, de school e.d. op of rond de Brink gebouwd. In Hooglanderveen is de naam ontstaan ten tijde van de bouw van het appartementencomplex omstreeks 1990.

Veenweg 25. De naam is afgeleid van de dekzandrug genaamd de Broodheuvel, waarop ook boerderij Buurtsdijk ligt. Wordt voor het eerst genoemd in 1644. De Broodheuvel blijft gehandhaafd als woonboerderij.

Cornelis Smink, 1867-1946, agrariër, raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Hoogland en Kerkmeester van de R.K. kerk te Hooglanderveen. Was 40 jaar bestuurslid van de Coöperatieve Zuivelfabriek

Daan Brouwer, 1890-1973, kwam kort na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  in Hooglanderveen wonen  waar hij een pionier werd in het behartigen van de belangen van de “Veeners”. In 1920 was Brouwer medeoprichter van de Boerenleenbank waar hij tot aan zijn pensionering, in 1954, kassier was. Daarnaast richtte hij met anderen het Wit-Gele Kruis, een zorgvereniging, op en was hij 16 jaar lang lid van het Armenbestuur va de R.K. St.Josephparchie.

Deze straat is vernoemd naar aanleiding van een ingestelde prijsvraag. Een Hofstede is een grote boerderij

Genoemd naar de voormalige veevoerderfabriek “De Samenwerking” later “De Eemstroom” die op deze plek gestaan heeft en waar dus  granen werden gemaald, welk eerder in windmolens geschiedde.

Dirk van Wee, 1898-1992, agrariër op de boerderij “De Keut”  aan de van Tuyllstraat te Hooglanderveen. Hij was iemand die de vooruitgang van de dorpsgemeenschap op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied stelde boven zijn eigenbelang. Eigen landbouwgrond opofferen voor de woningbouw voor de dorpsjongeren vond hij vanzelfsprekend. Ook een grondtransactie voor de bouw van een dorpshuis was eerder geregeld dan het gemeentebestuur lief was.

Disselpad is de naam van een nog aan te leggen voet – fietspad dat gaat lopen tussen de Van Tuyllstraat, langs dorpshuis “De Dissel” naar de Dirk van Weelaan. De rest van het pad loopt via andere wegen naar de Hoog en Wellerlaan N.B. een dissel is een verbindingsstuk tussen paard en wagen. In 2006 is besloten dit pad nooit aan te leggen.

Vroeger een onofficiële benaming voor (parkeer)plein bij het voormalige Dorpshuis de Dissel. Hier vonden vaak dorpsevenementen plaats. Sinds 2006 een officieel dorpsplein nabij het Dorpshuis De Dissel.

Was Duisterweg 1. Onderzocht wordt of deze boerderij ingepast kan worden. De naam van deze boerderij is zo genoemd omdat de grond oorspronkelijk eigendom was van de Sint-Paulusabdij te Utrecht: het bos van de Utrechtse Dom.

Naam komt van “De Duist”, een poldergebied  nabij Hooglanderveen, oorspronkelijk “De Duystere van Emiclaer” genaamd. De Duyst was tot 1857 een zelfstandige gemeente.

Deze weg eindigde ooit in het Hoevelakense Bos.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Is vermeld op topografische kaart anno 1850.

Was Veenweg 18. Gesloopt in 2002. De naam verwijst naar het veen. Gagel is namelijk een heestertje dat op zeer lage moerassige gronden goed gedijt.

Oud boerengebruiksvoorwerp om hooi te verwerken. Lange steel met 2 of 3 ijzeren tanden.

Gerard Schimmel, 1877-1934, agrariër en eigenaar van boerderij “De Nieuwe Hoef” in buurtschap De Hoef Deze boerderij was de eerste boerderij die in de 50tiger gesloopt werd voor de aanleg van de rotonde Hoevelaken. Hij was o.a. wethouder van de gemeente Hoogland en kerkmeester van de R.K. St. Josephparochie. Hij was ook medeoprichter en bestuurslid van zowel de landbouwcoöperatie als de coöperatieve Zuivelfabriek en de Boerenleenbank.

Oud boeren gebruiksvoorwerp. Korte steel met dwarskop en 5 ijzeren tanden om mest mee te verwerken.

Hendrik van den Heuvel werd geboren te Hooglanderveen op 2 maart 1891. Hij op 93 jarige leeftijd overleden te Hooglanderveen op 8 februari 1985

Hij was een gezonde vitale en sterke persoonlijkheid , die hield van een goed gesprek, zelfs tot enkele weken voor zijn overlijden

Hij had liefde voor het buitenleven en een oog voor de schoonheid van de natuur. Voor zichzelf leefde hij sober en was een harde werker op zijn boerenbedrijf in De Hoef, thans Holleweg 56.

Als echtgenoot en vader stond de zorg van zijn gezin voorop. In het organisatieleven is Hendrik van den Heuvel ook zeer actief geweest. Hij bekleedde vele functies in standsorganisaties, cooperatie, kerk en politiek. Daar heeft hij heel veel tijd ingestoken. De feiten:

Van 1930 tot 1965 lid van het R.K. Armenbestuur van de St. Josephparochie

Voorzitter van de ABTB afdeling Hooglanderveen van 1934 tot 1961

Had decennia lang zitting in de Gemeenteraad van Hoogland

Werd in 1934 gekozen  en was tot 1954 bestuurslid van de Boerenleenbank te Hooglanderveen als opvolger van Gerard Schimmel

Was van 1936 tot1958 bestuurslid van de R.K. Staatspartij afd. Hooglanderveen, het latere KVP en CDA

Was van 1939 tot 1960 voorzitter van het (oprichtings) bestuur van de R.K. Landbouwschool van de ABTB

Werd in 1939 benoemd tot lid van de Evacuatiecommissie

Verbindingsweg tussen Hoogland en Hooglanderveen. Ontstaan na het graven van de Malewetering.

Hij was de eerste directeur van de Coöperatieve veevoederfabriek “De Samenwerking” later “De Eemstroom.”. Hij heeft veel werk verricht voor het maatschappelijk leven in Hooglanderveen. Op de dag dat  hem een Koninklijke onderscheiding zou worden uitgereikt is hij plotseling overleden.

Oud boerengebruiksvoorwerp om takken van stammen te hakken. Zeer korte steel en vierkant hakblok.

Thans fietsverbindingsroute tussen Hooglanderveen en Amersfoort. Vroeger een idyllisch landweggetje genoemd naar boerderij en buurtschap “De Hoef” (thans bedrijventerrein).

Was Roevoeterstraat 1. De naam is afgeleid van de ligging aan de rand, in de hoek van het veengebied. De naam wordt al in 1696 genoemd. De boerderij is in 2004 gesloopt.

In opdracht van Vario Mundo heeft kunstenaar Ida van der Lee een podium ontworpen dat zal gaan fungeren als kleinschalige ontmoetingsplek voor de inwoners van Hooglanderveen: de Hoi-berg. Van der Lee liet zich bij het ontwerp inspireren door verhalen van boeren en herinneringen aan het vroegere landschap. Samen met Marcus Petstra heeft ze haar idee uitgewerkt tot een prachtige ontmoetingsplek, die past bij de Hooglanderveense gemeenschap en tegelijkertijd een autonoom kunstwerk is.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Vermeld op topografische kaart anno 1850.

Weg door lager gelegen gronden tussen Hooglanderveen en Hoevelaken.

Hoog en Wel herinnert aan de naam van een boerderij, eigendom van de Fam. Schimmel, indertijd in 1966 gesloopt voor de aanleg van het verkeersplein Hoevelaken.

Vernoemd naar boerderij Het Houteveen.(Van Tuyllstraat 22)  Omdat deze boerderij thans een partyrestaurant herbergt is, om verwarring te voorkomen, de toevoeging “groot”en “klein” aan de nieuwe straatnamen toegevoegd.

Veenweg 20 (thans Oude Veenweg). Was vroeger een oud erf, later tot een boerderij uitgegroeid. De hoeve, thans woonboerderij, is waarschijnlijk vernoemd naar voormalig bewoner Johannes Traa.

Pastoor Johannes Maria Goes, 1910-1993 was pastoor van de St. Josephparochie van 1970 tot 1980. Na het verkregen emeritaat ging pastoor Goes tegenover de kerk wonen zodat in noodgevallen de parochie altijd een beroep op hem kon doen. Pastoor Goes ligt begraven op het R.K. Kerkhof te Hooglanderveen.

Joannes (Jan) Hermanus Kok is geboren te Hoogland op 24 september 1903 en overleden te Hoevelaken op 4 februari 1985.Hij was agrarier op boerderij Nijkerkerstaat 10.

Jan Kok heeft gedurende een lange periode verschillende maatschappelijke functies uitgeoefend, voornamelijk ten dienste van (coöperatieve) agrarische verenigingen en bedrijven.

Voor de Tweede Wereldoorlog was hij reeds voor verschillende verenigingen actief, doch de meest actieve periode was hierna in de jaren tussen 1950 en 1975. De meeste bestuursfuncties werden in die tijd gelijktijdig en onafgebroken uitgevoerd zoals:

Lid Kerkbestuur St. Josephparochie te Hooglanderveen

Bestuurslid ABTB Kring Utrecht

Bestuurslid en voorzitter ABTB afd. Hooglanderveen

Bestuurslid en vice-voorzitter Coöperatieve Landbouwvereniging “De Samenwerking”te Hooglanderveen (later de Eemstroom)

Bestuurslid Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoogland”te Hoogland

Bestuurslid en voorzitter Boerenleenbank te Hooglanderveen (later Rabobank)

Voorzitter Fok- en Controlevereniging “Hoogland”te Hoogland

Bestuurslid Gezondheidsdienst voor Dieren in de Provincie Utrecht

Bestuurslid en keurmeester Stichting Keuringsdienst Gelderland-Utrecht van de N.A.K. te Arnhem (akkerbouwgewassen)

Bestuurslid Coop. Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL) te Utrecht

Bestuurslid Coop.Aan- en verkoopvereniging Amersfoort (COVA) te Amersfoort.

Bestuurslid Centraal Bureau te Rotterdam (later CEBECO)

Bestuurslid Commissie Akker- en Weidebouw te Den Haag

Bestuurslid Provinciale Wildschade Commissie te Utrecht

Bestuurslid Kweekbedrijf “Zelder”te Ottersum

Raadslid Gemeente Hoogland namens de KVP van ca. 1952 tot 1960.

Voor zijn vele verdiensten voor de Hooglanderveense samenleving  ontving hij 1972 de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Johannes Josephus van Rossum, 1902-1959, pastoor te Hooglanderveen van 1947 tot 1959, grootste daden waren niet het zichtbaar maken van pracht en praal, maar leven in een uiterste vorm van eenvoud en soberheid. Maar wel met een hartelijk medeleven met de medemens. Precies zoals Christus gewild zou hebben.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Vermeld op topografische kaart anno 1850.

Dit is een voet – fietspad naar de kerk in Hooglanderveen. Ligt nabij de Veenweg.

Veenweg 3. Een arbeiderswoning waarvan de herkomst van de naam onbekend is.

Was Van Tuyllstraat 38. De boerderij is in 2006 gesloopt. De naam is afgeleid van keuterstede, ofwel kleine boerderij. De naam wordt reeds in 1705 genoemd. Uit een acte uit 1843 blijkt dat De Keut dan bestaat uit: ’n huis, schuur, twee hooibergen, bakhuis met bakoven en de volgende percelen land: Het Nieuweland, De Scheijershoek, De Rieshoek, De Weteringhoek, De Nieuwe Keuthoek en Het Veldkampje. De Hooglanderveense carnavalsvereniging De Keuters hebben er hun naam aan ontleend omdat hun residentie (Dorpshuis De Dissel) op het land van boerderij De Keut is gebouwd.

Oud Veens woord voor Nijptang (zie ook Hooglands Zakwoordenboek)

Was Verbindingsweg 2/4. Gesloopt in 2002. Vroeger was het heel gewoon om een boerderij of familienaam te vernoemen naar een (eenden)kooi in de directe omgeving. Op een Krijgsspelkaart uit 1912 wordt de naam De Kooi op die plek al vermeld.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

Is de onofficiële naam voor een voet – fietspad tussen Kwekersweg (thans Bombiezen) en de Scheidingsweg. Is medio 2007 opgeheven.

Deze staat droeg in de gemeente Hoogland de naam Langstraat. Na de samenvoeging met Amersfoort is, om verwarring te voorkomen, gekozen voor de huidige naam.

Was Heideweg 106, gesloopt in 2003. De naam is afgeleid van rijshout. De Langerijst is vanaf 1600 ruim 150 jaar in bezit geweest van de Heren van Emiclaer. Rond 1930 schenkt Wous van Zuilen de boerderij aan de R.K. parochie van Hooglanderveen.

Groot perceel (8.53.50 ha.) weiland gelegen aan de Duisterweg. Kwam rond 1630 in eigendom van de Fa. Foeyt van Emiclaer en behoorde ooit bij boerderij ’t Duysthuisje.

Oud Veens woord voor meetlint

Deze weg is ontstaan omstreeks in 1973 als parallel weg naast de verdubbeling van de Rijksweg A1 en is genoemd naar boerderij “De Lindeboom”(Zevenhuizerstraat).

Oud Veens woord voor Lint, een touwverbinding tussen voerman en het paard (en hoofdstel) om het paard te leiden.

Martin Boon, woonachtig te Hoogland en aldaar ook zeer actief in het verenigingsleven, was de voorzitter van het Stichtingsbestuur Dorpshuis de Dissel. Zonder zijn grote inzet en deskundigheid was het dorpshuis er nooit gekomen.

Martin(us) Jacobus Maria Pielage, geboren 3 april 1921 te Venhuizen en overleden op 3 mei 2003, was vanaf 1953 40 jaar Hoofd van de R.K. Basisschool St. Joseph te Hooglanderveen. De kwaliteit van deze school staat hoog aangeschreven in het voortgezet onderwijs.

Hij is zeer actief geweest in bestuurlijke zaken: Hij was o.a. vanaf 1953 tot 1963 secretaris, daarna tot 1990 bestuurslid van het Wit-Gele Kruis, van 1965-1970 bestuurslid van Stichting Gymzaal Hoogland, van 1970-1980 bestuurslid van Stichting Dorpshuis, van 1971-1982 voorzitter van Stichting Culturele Commissie Hooglanderveen, van 1976-1984 lid van de Dorpsraad Hooglanderveen en was van 1971-1982 lid van de Amersfoortse Contact Commissie

Hij is, naast voorzitter van 1955-1990, ruim 40 jaar dirigent geweest van het Gregoriaans Herenkoor van de St. Josephparochie en was, mede in zijn functie als hoofd van de school, zeer actief, in samenwerking met diverse pastoors, in bestuurlijke zaken van de parochie. Hij ontving hiervoor dan ook een pauselijke onderscheiding.

Hoewel niet sportief, of hij kon er gewoon geen tijd voor vrijmaken, stond hij ook het bestuur van o.a. de Voetbalvereniging bij in advisering betreffende bestuurlijke zaken in de periode 1957-1973.

Uit de notulen van de J.B.T.B. blijkt dat hij binnen die vereniging technisch adviseur was en vaak werd dankbaar gebruik gemaakt van zijn bestuurlijke inzichten. Ook voor de A.B.T.B. was hij vanaf 1953 tot in de negentiger jaren adviseur. Jonge agrariërs kregen in de avonduren bijscholing door Martin Pielage.

Al vanaf 1954 tot 1990 was hij voorzitter van het Comité Bejaardenbustochten Hoogland-Hooglanderveen, van 1984-1986 zette hij zich met succes in voor het behoud van Zorgcentrum St. Jozef en vanaf 1979 was hij secretaris/penningmeester van Stichting Zorg voor Ouderen Hooglanderveen.

Martin Pielage was in de bloeiperiode van Hooglanderveen een van de beeld bepalende personen. Daarnaast was hij een graag geziene figuur, was humoristisch en dronk graag met mate(n) een borreltje. Uiteraard is hij dan ook in 1979 door Karnavalsvereniging De Keuters benoemd tot Erekeuter van Het Turfgat. Als waardering voor zijn grote verdiensten ontving hij in 1993 een Koninklijke Onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Melchior Batenburg werd geboren in Utrecht op 3 maart 1924. In 1981 werd hij tot pastor in Hooglanderveen benoemd. Zijn preken, duidelijk en begrijpend, met vaak als slotzin: : Ïk leg deze gedachte in alle bescheidenheid in ons midden”, hebben diepe indruk gemaakt bij vele parochianen. Evenals zijn omgaan met de zieke medemens, die hij ook na zijn emeritaat vaak bezocht. Dit is duidelijk tot uitdrukking gekomen tijdens het 40 jarig priesterfeest dat in juni 1989 groots is gevierd.

Zo klein als hij van postuur was,zo groot was zijn inzet indien het ging als de kwetsbare medemens onrecht werd aangedaan. Zo schreef hij, toen hij in juli 1987 van vakantie terug kwam en een totaal ontredderd Bejaardenhuis St. Jozef aantrof vanwege de door de Provincie aangekondigde sluiting binnen 5 maanden, meteen een verontwaardigde brief naar het Provinciebestuur. En met succes!

Om gezondheidsredenen moest Pastor Batenburg in 1991 afscheid nemen van de parochie die hem zo dierbaar was. Helaas heeft hij niet lang van zijn welverdiende rust mogen genieten. Op 2 februari 1993 is Emeritus Pastor M. Batenburg in zijn woning in Maarn overleden. Zijn laatste rustplaats vond hij op het parochieel kerkhof van Hooglanderveen, het dorp dat hem zo dierbaar was.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp in de omgeving Eindweg / Holleweg.

Genoemd naar de Postlopersteeg, een bijna verdwenen verbinding tussen Hoevelaken en Amersfoort (De Hoef), die grotendeels moest wijken voor de aanleg van het verkeersplein   Hoevelaken. Alleen een naamloos strookje grond tussen de huidige Nijkerkerstraat en het Klaverblad is nog over. Dit stukje zal eerdaags ook moeten wijken voor de “Werkstad”

Onbekend maar zowel een ‘roe’ als een ‘voet’ zijn oude lengtematen. De ‘tapvoet’ was een perceel grond in de nabijheid. De weg ligt thans in Amersfoort.

Oud Veens woord voor lepeltje om de koffie te roeren.

Oud Veens woord voor een bezem van wilgentakken.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

De weg die de (voormalige) gemeente Hoevelaken scheidde  van de voormalige gemeente Hoogland, nu Amersfoort en vormde ook de scheiding tussen Gelderland en  Het Sticht (Utrecht) Het was oorspronkelijk ook een dijkje, gebruikt als weg,  tussen deze gebieden tot aan de aanleg in 1830 van de Zuiderzeestraatweg (thans Nijkerkerstraat) tussen Nijkerk en Amersfoort. Zal ooit geheel verdwijnen.

Oud boeren gebruiksvoorwerp om de door vee ingetrapte en door begroeiing onregelmatig geworden slootkanten te fatsoeneren.

Oud Veens woord voor schort.

Oud Veens woord voor schop, dit is een gebruiksvoorwerp om bv. zand mee te scheppen, maar ook gebruikt als: dat kwajong mot ’n schup onder z’n kont kriegen.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

Is een oud boerengebruiksvoorwerp, een strijkstok, om tijdens het maaien de zeis regelmatig te scherpen.

Onofficiële naam voor een stuk plein tussen de Gerard Schimmellaan en de Van Beeklaan. Dit stuk straat is ingericht met speeltoestellen voor de jeugd, vandaar de naam.

Genoemd naar een bosperceel gelegen in de nabijheid.

Eerder was deze weg een deel van de huidige Holleweg.

Van Tuyll van Serooskerken, baron Henri Charles, 1884-1950, was burgemeester van Hoogland van 1915 tot1930. Was bewoner en eigenaar van het Landgoed Coelhorst te Hoogland(west).

Mevrouw Priem-Brons is eigenlijk een symbool voor veel Hooglanderveense vrouwen,
groot gezin, keihard werken, altijd op de achtergrond klaar staan voor anderen
en een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

Oud (houten) boeren gebruiksvoorwerp om (houten) palen mee in de grond te slaan.

Zeer oude weg, slingerend van hoogte naar hoogte, door het veen van Hooglanderveen.

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

Deze weg droeg in de gemeente Hoogland de naam Veldweg.  Na de samenvoeging met de gemeente Amersfoort is, om verwarring te voorkomen, gekozen  voor de huidige naam. De naam is ontleend aan de directe omgeving; een gras – en waterrijk weiland

Is de verbinding tussen Hooglanderveen en Nijkerkerveen. Vroeger een landweggetje, vanaf 2008 een autosnelweg tussen A28 nabij Corlear en de Boerderijenboulevard.

Willebrordus Johannes Tomassen, geboren op 29-11-1925, overleden op 22-02-2001, heeft in de naoorlogse gemeenschap van Hooglanderveen een centrale rol gespeeld: als één van de oprichters van de voetbalvereniging Hooglanderveen, als eigenaar van dorpscafé ’t Houteveen en als lid van het koor van de parochie Sint Joseph.

Naar hem is het sportcomplex van Hooglanderveen vernoemd, de in 1946 opgerichte voetbalvereniging waarin hij zelf zeer verdienstelijk heeft gespeeld en waarvoor hij decennia lang actief is geweest als bestuurslid en als beheerder van het sportveld.

Het dorpcafé ’t Houteveen, tegenover de parochiekerk, dat hij sedert de jaren zestig samen met zijn vrouw exploiteerde, groeide uit tot een groot sociaal middelpunt in het dorp.

Voor het Herenkoor van de Sint Josephparochie heeft Tomassen zich maar liefst 45 jaar ingezet. Voor zijn verdiensten ontving hij de onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Tomassen was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede.

In 1853 werd Wouter van Dijk geboren in “t Duysthuisje, nu nog te vinden aan de Duisterweg 5 te Hooglanderveen. In 1928 overleed hij er ook. Zijn enige dochter trouwde met Geurt Hilhorst. Wouter van Dijk was wethouder in de gemeente Hoogland en een van de eerste kerkmeester van de St. Josephparochie in het dorp, samen met Gerard Schimmel en Hendrikus van Beek, naar wie ook straten zijn vernoemd.

Was Scheidingsweg 7. Gesloopt in 2003.Was gelegen op de Zandheuvel, een zandopduiking aan de oostzijde van het Veen. Het zandhuisje heeft bekendheid gekregen doordat deze van ca 1620 tot 1720 als schuilkerk is gebruikt door de katholieken in Hoogland en omgeving. In 1926 schonk de Fam. van Zuilen de hoeve aan de R.K. Kerk te Hooglanderveen waardoor de bouw van het St. Jozefgesticht mogelijk werd.

Oud woord voor boerengebruiksvoorwerp de zeis (om gras mee te maaien).

Voormalig perceel weiland nabij het dorp. Staat vermeld op topografische kaart anno 1850.

Piet van Zuilen maakte door een schenking van zijn boerderij “Het Zandhuisje” (Scheidingsweg)  de bouw van het Zuster – en Bejaardenhuis St. Joseph in Hooglanderveen mogelijk.

Wous van Zuilen gaf zijn aandeel door het schenken van zijn boerderij “De Langerijst” (Heideweg).