Projecten

Projecten

De Belangenvereniging is actief betrokken bij verschillende projecten en werkgroepen. Langdurige projecten worden op deze pagina vermeld. Volgt u ook ons nieuws voor kleinere projecten en resultaten.

Werkgroepen

Voor de projecten werken wij regelmatig met een werkgroep waarin we diverse belanghebbenden (bewoners, ondernemers, experts) in/van Hooglanderveen samenbrengen. Op die manier proberen we ons dorp zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Werk in Uitvoering…

Het kunstgrasveld is toe aan grootonderhoud en de huidige kunstgrasmat moet worden vervangen. Gelijktijdig met het uitvoeren van dit onderhoud wilt de gemeente graag op de kopse kant van het veld (de twee korte zijde) een hekwerk plaatsen (zgn. ballenvanger) van 4,00 met hoog, geluidsarm uitgevoerd. Op de lange zijde van het veld aan de weg kant wilt men graag een laag hekwerk plaatsen van 0,90 meter hoog, geluidsarm uitgevoerd. Met het plaatsen van het hekwerk willen de verkeersveiligheid vergroten en voorkomen dat een bal snel op de openbare weg terecht komt.

In overleg met de directe bewoners en de gemeente is besloten om de hoogte van het hekwerk te beperken tot 0,9 meter en dan alleen de zijden langs de weg . De werkzaamheden staan gepland voor medio april 2021. Begin december sturen we de direct omwonende een brief over de voorgenomen werkzaamheden en het plaatsen van het hekwerk.

Net voor de extreme koude periode werd het kunstgrasveld onderhanden genomen.

Kunstgrasveld Andries van Altenalaan

Vernieuwd grasveld en verbeteren veiligheid

Podium Hooglanderveen

Woningbouw op voormalig kantoorlocatie.

In detail…

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium (nabij Stater) ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling. De gemeente is voornemens om het Podium postcode Hooglanderveen te geven

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor RUIM 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

Inmiddels zijn er diverse zienswijzen en daarop volgend bezwaarschriften ingediend

In detail…

De veentunnel die onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan is inmiddels klaar.

Met de komst van de Veentunnel is de fietsroute van het centrum van Amersfoort naar Nijkerk en andersom een stuk korter en veiliger geworden, want fieters hoeven niet meer door het hele dorp.

Dit jaar (2022) komt er nog een officiële opening.

Hieronder staat het promofilmpje over de mooie tunnel in ons prachtige dorp.

Werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Realisatie Veentunnel

Tussen de Brenninkmeijerlaan en Willem Tomassenlaan  is de Veentunnel als onderdeel van de snelfietsroute tussen Amersfoort centrum en Nijkerk gerealiseerd.

Herinrichting speelplekken

De komende jaren gaat de gemeente Amersfoort in alle wijken aan de slag met de speelplekken en speelruimte. De gemeente vraagt kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting

In detail…

Onlangs zijn door de Gemeente Amersfoort in samenwerking met Kinderland aan de Belangenvereniging de eerste ontwerpschetsen gedeeld voor de herinrichting van de speelplaats aan het Boer Bartpad in het Malewetering Park.

Deze ontwerpen zijn gebaseerd op eerdere feedback. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 29 maart via het e-mail adres bestuur@bvhooglanderveen.nl.

Zie voor meer informatie: https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm