Projecten

Projecten

De Belangenvereniging is actief betrokken bij verschillende projecten en werkgroepen. Langdurige projecten worden op deze pagina vermeld. Volgt u ook ons nieuws voor kleinere projecten en resultaten.

Werkgroepen

Voor de projecten werken wij regelmatig met een werkgroep waarin we diverse belanghebbenden (bewoners, ondernemers, experts) in/van Hooglanderveen samenbrengen. Op die manier proberen we ons dorp zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Herinrichting Heideweg / van Tuyllstraat

Vernieuwde riolering en een nieuw ontwerp voor de belangrijkste dorpsstraten

In detail…

Na jarenlang lobbyen door de Belangenvereniging is vorig jaar (2017) door de Gemeente Amersfoort budget vrijgemaakt voor het vervangen van de riolering en een gelijktijdige herinrichting van de Heideweg / van Tuyllstraat. Door de werkgroep is er de afgelopen maanden samen met de Gemeente Amersfoort hard gewerkt aan een plan wat op 18 april 2018 tijdens een informatieavond in Houtrust is toegelicht door de werkgroep en de gemeente.

Door Axes Virtual Creations uit Hooglanderveen is er in opdracht van de werkgroep de onderstaande 3D animatie gemaakt van het voorlopige ontwerp welke is getoond tijdens de informatiebijeenkomst.

Tijdens de informatieavond is gevraagd feedback te delen met de werkgroep. De laatste wijzigingen worden momenteel verwerkt waarna naar verwachting najaar 2018 gestart zal worden met de werkzaamheden welke circa 6 maanden zullen duren. Meer informatie hierover volgt.

In detail…

De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om het fietsgebruik te stimuleren. Dit is terug te vinden in het Verkeer- en Vervoerplan 2030 en het Fietsplan ‘Amersfoort Fietst’.

De gemeente heeft daarom onderzoek gedaan naar de meest effectieve en gewenste variant voor een snelfietsroute tussen Amersfoort-Centrum en Nijkerk. Tijdens de informatieavond op 28 juni 2017 in Hooglanderveen zijn de resultaten van het onderzoek naar de snelfietsroute tussen Amersfoort-Centrum en Nijkerk, inclusief de tunnel, toegelicht.

Lees in deze raadsinformatiebrief meer informatie en de volledige uitkomst van dit onderzoek.

De meest actuele informatie en een 3D animatie van het ontwerp kunt u lezen in het nieuwsbericht over de informatiebijeenkomst.

Realisatie Willem Tomassen fietstunnel

Tussen de Brenninkmeijerlaan en Willem Tomassenlaan zijn plannen voor het realiseren van een fietstunnel als onderdeel van de snelfietsroute tussen Amersfoort centrum en Nijkerk

Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken

Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken
Vernieuwing en uitbereiding van het knooppunt A1/A28 Hoevelaken ter verbetering van de bereikbaarheid.

In detail…

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding om knooppunt Hoevelaken aan te pakken in combinatie met de snelwegverbreding Bunschoten – Barneveld en Nijkerk – Leusden. Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen en hierdoor staat er vaak file.

Eind september heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1.

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. Meer informatie hierover is terug te vinden in het nieuwsbericht over de vernieuwing van Knooppunt Hoevelaken.

De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft de stukken doorgelezen en de impact voor ons dorp beschreven op basis van 5 onderwerpen:

Op de websites www.rws.nl/hoevelaken en http://knooppunt-hoevelaken.nl informeert ook Rijkswaterstaat over de werkzaamheden en voortgang. De voorlopige planning is;

 • 2018

  Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld

 • 2019

  Tracébesluit (TB) vastgesteld

  2019

 • 2021

  Start realisatie

 • 2023 - 2025

  Gereed

  2023 - 2025