Projecten

Projecten

De Belangenvereniging is actief betrokken bij verschillende projecten en werkgroepen. Langdurige projecten worden op deze pagina vermeld. Volgt u ook ons nieuws voor kleinere projecten en resultaten.

Werkgroepen

Voor de projecten werken wij regelmatig met een werkgroep waarin we diverse belanghebbenden (bewoners, ondernemers, experts) in/van Hooglanderveen samenbrengen. Op die manier proberen we ons dorp zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

In detail…

Na jarenlang lobbyen door de Belangenvereniging is vorig jaar (2017) door de Gemeente Amersfoort budget vrijgemaakt voor het vervangen van de riolering en een gelijktijdige herinrichting van de Heideweg / van Tuyllstraat. Door de werkgroep is er de afgelopen maanden samen met de Gemeente Amersfoort hard gewerkt aan een plan wat op 18 april 2018 tijdens een informatieavond in Houtrust is toegelicht door de werkgroep en de gemeente.

Door Axes Virtual Creations uit Hooglanderveen is er in opdracht van de werkgroep de onderstaande 3D animatie gemaakt van het voorlopige ontwerp welke is getoond tijdens de informatiebijeenkomst.

Tijdens de informatieavond is gevraagd feedback te delen met de werkgroep. De laatste wijzigingen worden momenteel verwerkt waarna naar verwachting najaar 2018 gestart zal worden met de werkzaamheden welke circa 6 maanden zullen duren. Meer informatie hierover volgt.

Herinrichting Heideweg / van Tuyllstraat

Vernieuwde riolering en een nieuw ontwerp voor de belangrijkste dorpsstraten

Podium Hooglanderveen

Voornemens voor woningbouw op kantoorlocatie.

In detail…

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium (nabij Stater) ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling. De gemeente is voornemens om het Podium postcode Hooglanderveen te geven

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

Op maandag 8 april 2019 was er een bijeenkomst voor de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst is de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd.

Ook zijn suggesties en ideeën die in de buurt leven opgehaald. De opbrengst van deze inloopavond wordt meegenomen in het voorstel dat hierna aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot het ter besluitvorming voorleggen van een nieuw bestemmingsplan.

In detail…

De tunnel die straks onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan komt, gaat Veentunnel heten. De Belangenvereniging heeft aan alle inwoners van Hooglanderveen gevraagd wat de naam moet worden voor de nieuwe tunnel. Veentunnel werd daarbij als meeste genoemd. Via een oproep kwamen er circa 180 reacties en daaruit hebben we de vijf meeste genoemde weer voorgelegd, de Veentunnel kwam als winnaar uit de bus.

Op 5 maart heeft het college van burgemeester en wethouders de naam officieel vastgesteld. Een mooi stukje burgerinitiatief.

Korter en veiliger

Met de komst van de Veentunnel wordt de fietsroute van het centrum van Amersfoort naar Nijkerk en andersom een stuk korter. De uitvoering start naar verwachting in het eerste halfjaar van 2020. De tunnel zorgt voor een kortere route naar de stad. Fietsers hoeven straks ook niet meer het hele dorp door, dus ook voor de verkeersveiligheid is het beter.

Wanden tunnel

Belangenvereniging Hooglanderveen kijkt of inwoners straks ook kunnen meedenken over wat er op de binnenwanden van de tunnel komt. Ideeën zijn welkom bij de belangenvereniging!

Tijdens de informatieavond is gevraagd feedback te delen met de werkgroep. De laatste wijzigingen worden momenteel verwerkt waarna naar verwachting najaar 2018 gestart zal worden met de werkzaamheden welke circa 6 maanden zullen duren. Meer informatie hierover volgt.

Realisatie Veentunnel

Tussen de Brenninkmeijerlaan en Willem Tomassenlaan zijn plannen voor het realiseren van een fietstunnel als onderdeel van de snelfietsroute tussen Amersfoort centrum en Nijkerk

Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken

Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken
Vernieuwing en uitbereiding van het knooppunt A1/A28 Hoevelaken ter verbetering van de bereikbaarheid.

In detail…

[update 1 december 2019]
De Belangenvereniging rekent niet op start van de werkzaamheden aan het knooppunt voor 2024. Tevens wordt afronding van die werkzaamheden voor 2025 niet verwacht.

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding om knooppunt Hoevelaken aan te pakken in combinatie met de snelwegverbreding Bunschoten – Barneveld en Nijkerk – Leusden. Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen en hierdoor staat er vaak file.

Eind september heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1.

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. Meer informatie hierover is terug te vinden in het nieuwsbericht over de vernieuwing van Knooppunt Hoevelaken.

De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft de stukken doorgelezen en de impact voor ons dorp beschreven op basis van 5 onderwerpen:

Op de websites www.rws.nl/hoevelaken en http://knooppunt-hoevelaken.nl informeert ook Rijkswaterstaat over de werkzaamheden en voortgang. De voorlopige planning is;

 • 2018

  Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld

 • 2019

  Tracébesluit (TB) vastgesteld

  2019

 • 2021

  Start realisatie

 • 2023 - 2025

  Gereed

  2023 - 2025